Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Svetový deň vody oslávia vodohospodári v Bratislave

Pri príležitosti Svetového dňa vody a pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu sa dnes, 26. marca 2015 v Incheba Expo Clube uskutoční slávnostné stretnutie vodohospodárskej špičky. Pozvanie prijal premiér SR Robert Fico, minister zdravotníctva SR Viliam Čislák, zástupcovia vodárenských spoločností, vodohospodári, zástupcovia samosprávy, ale aj odborná verejnosť. Hlavnými organizátormi podujatia sú Asociácia vodárenských spoločností a Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. 

Podujatie symbolicky spustia prestrihnutím pásky - predseda vlády SR Robert Fico, minister životného prostredia SR Peter Žiga, generálny riaditeľ Incheba, a.s. Alexander Rozin a zástupca organizátorov podujatia. Po skončení slávnostnej časti sa pod záštitou šéfa envirorezortu Petra Žigu uskutoční v Incheba Expo Clube odborná konferencia „Voda a udržateľný rozvoj“ zameraná na informácie z oblasti legislatívy, projekty Európskej únie (Operačný program Kvalita životného prostredia, Regionálny operačný program a ďalšie), protipovodňovú ochranu a prezentáciu činností partnerských organizácií MŽP SR. Cieľom podujatia je podporiť vzájomnú komunikáciu a aktivity envirorezortu, vodohospodárov, zástupcov samosprávy a vodárenských spoločností.

Súčasťou podujatia bude vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl. Organizuje ju Výskumný ústav vodného hospodárstva, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Asociácia vodárenských spoločností. Ústrednou myšlienkou súťaže je výtvarné zobrazenie krásy vody v jej mnohorakých podobách, dôležitosť jej ochrany a zdôraznenie racionálneho, ale zároveň citlivého prístupu k vode.

Na podnet Organizácie spojených národov si od roku 1992 každoročne 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi kľúčová, nenahraditeľná a determinuje všetky sféry života. V roku 2015 OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a ďalšími zainteresovanými organizáciami zameriava svoju pozornosť na prepojenie vody a jej udržateľného rozvoja. 

Program odbornej konferencie (pdf, 130 kB)

VÚVH, Odbor komunikácie MŽP SR