Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR: Vodohospodári vyčistili Zemplínsku Šíravu

Michalovskí vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku ukončili tento týždeň jarné čistenie vodnej nádrže Zemplínska Šírava. Odviezli 90 vriec plastového odpadu a ďalších 54 plných nákladných áut rôznych naplavenín, akými boli polámané konáre stromov, ale aj celé vyvrátené kmene, kusy dreva či zoschnutá tráva. V prípade týchto naplavenín išlo o biologicky rozložiteľný odpad, ktorý umiestnili do prázdneho zemníka, aby ho skompostovali.

Hladina vodnej nádrže je nateraz čiastočne znížená, pretože sa vodohospodári pripravujú na rekonštrukciu jej výpustného objektu v Zalužiciach.

Oteplenie znamená každý rok výrazné znečistenie vody. Voľne pohodené odpadky, najmä plastové obaly a fľaše, voda z topiaceho sa snehu putuje z Laborca a jeho prítokov do Śíravy. Vlani museli vodohospodári zápasiť s rekordným množstvom odpadov, dialo sa tak po intenzívnych zrážkach. Zemplínsku Šíravu čistia každú jar. 

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR