Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR si pripomína Deň narcisov

Žltým narcisom – kvetom symbolizujúcim spolupatričnosť a pomoc v boji proti rakovine si zamestnanci Ministerstva životného prostredia SR pripomenuli tento významný deň organizovaný Ligou proti rakovine už po 19-krát. Niektorí zamestnanci využili aj možnosť odoslania krátkej textovej správy SMS na telefónne číslo 848, čím prispeli na dobrú vec. Týmito gestami sa pripojili k miliónom ľudí na Slovensku s odkazom pre chorých, že je okolo nich veľa ľudí, ktorí na nich myslia a pomôžu v rámci svojich možností. Mladých dobrovoľníkov z Ligy proti rakovine prijali v priestoroch ministerstva štátni tajomníci Vojtech Ferencz a Ján Ilavský, ako aj riaditeľ kancelárie ministra Vladimír Rak.

V rezorte životného prostredia sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať bezmála 800 eur. Vyzbierané peniaze budú použité na programy a projekty, zamerané na onkologických pacientov a ich rodiny na celom Slovensku.

Liga proti rakovine bola založená v roku 1990 v Bratislave ako charitatívna nezisková organizácia. Je členom Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) ako aj Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Členstvom a stotožnením sa s úlohami boja proti rakovine sa postupne začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stala sa hlavným podnecovateľom národných ako aj medzinárodných aktivít v oblasti onkológie. Spolupracuje so 40 organizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými organizáciami vo svete.

Odbor komunikácie MŽP SR