Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

O prestížny titul Dedina roka 2015 zabojuje 22 obcí

Do súťaže Dedina roka 2015 sa prihlásilo celkovo 22 obcí zo siedmich krajov Slovenska. Vyhlásilo ju Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska.Súťažiace obce predstavia úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšovania kvality životného prostredia a rozvoja dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti dostupné na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk do 31. augusta 2015.

Prihlásené obce – Bošáca, Dúbrava, Dvorianky, Hamuliakovo, Haniska, Hervartov, Jablonka, Kapušany, Klátova Nová Ves, Kravany nad Dunajom, Lúčky, Miklušovce, Muránska Dlhá Lúka, Mýto pod Ďumbierom, Píla, Pruské, Spišský Hrhov, Svätý Anton, Štitáre, Tuchyňa, Veľké Chlievany a Vyhne, budú súperiť o prestížny titul Dedina roka 2015 a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Tú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni. Obce zabojujú o celkové prvenstvo ako aj o ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách.

„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi v období júna a júla 2015, bude hodnotiť tieto dediny podľa okruhov v súťažných kategóriách. Zameria sa hlavne na oblasť hospodárstva, programovania a plánovania, vytvárania podmienok pre rozvoj podnikania, racionálneho využívania prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitia možnosti cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia vyberie celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2015 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v septembri 2015,“ povedal manažér súťaže Dedina roka 2015 Martin Lakanda zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.Podrobnejšie informácie o súťaži Dedina roka 2015 sú zverejnené na www.obnovadediny.sk.

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP