Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Najväčšie slovenské vodné dielo Liptovská Mara slúži svojmu účelu 40 rokov

Dôvody a históriu budovania vodného diela Liptovská Mara, jeho využitie a údržbu dokumentuje výstava v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave. Dielo je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády a s objemom vyše 360 milióna kubických metrov je najväčšou vodnou nádržou na Slovensku. Panelová výstava potrvá do 15. mája. 

"Pripomíname si 40. výročie od napustenia tohto vodného diela, ktoré po desaťročnom budovaní začalo svoju prevádzku. Bol to veľký zásah do života 14 obcí, z ktorých deväť bolo úplne vysídlených a päť čiastočne. Dielo plní dôležitú úlohu pri účelnom hospodárení s vodou na dolnom toku Váhu počas dlhodobého sucha a v čase extrémnych zrážok. Ďalší význam je výroba energie vodnej elektrárne, ktorá za 40 rokov dodala do siete 5480 gigawatthodín ekologicky čistej elektrickej energie. Nádrž je najväčšou slovenskou sypanou hrádzou, jej koruna má šírku sedem a dĺžku 1225 metrov. Doplnkovou funkciou je rybárstvo, rekreácia a šport," povedal na slávnostnom otvorení výstavy generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek.

Dôležitosť vodného diela pri regulácii toku vody, jej zadržiavaní a protipovodňovej funkcii zdôraznila aj predsedníčka Slovenského priehradného výboru Emília Bednárová. "Než sme pristúpili k výstavbe, boli tam v rokoch 1602, 1625, 1683 a ďalších katastrofálne povodne. Výstavbou sa ublížilo štyrom tisícom ľudí, ale vytvorili sa dlhodobé priaznivé podmienky mnohým ďalším obyvateľom v okolí. Architektúra diela výrazne zmenila ráz krajiny v prospech a význam života. Bol to dobrý počin vybudovať vodné dielo," pripomenula Bednárová.

Prevádzka Liptovskej Mary sa začala 1. mája 1975. Viacúčelové vodné dielo je pomenované podľa zaniknutej obce. Tá mala pred zánikom 329 obyvateľov a 61 domov. Ostal po nej len gotický kostol a budova fary. Zo všetkých obcí bolo presídlených 940 rodín a vyše 4000 obyvateľov. Dielo vybudovala spoločnosť Váhostav, n. p., v rokoch 1965 až 1975 a náklady naň predstavovali 1 miliardu 8 miliónov Kčs. Pri výstavbe sa premiestnilo 11 miliónov kubických metrov zeminy, okolo 300.000 kubických metrov kameňa a vyše 400.000 kubických metrov betónu a železobetónu.

Vodné dielo pozostáva zo 43,5 m vysokej (konštrukčná výška je 52 m) zemnej priehrady s hlinitým tesnením a z vodnej elektrárne so štyrmi Kaplanovými turbínami s inštalovaným výkonom 198 MW. Na tejto stavbe prvej kategórie je technicko–bezpečný dozor vykonávaný meraniami na 994 miestach, čo je ročne 40.020 meraní.

V nádrži trvalo žije 30 druhov rýb a Liptovská Mara sa stala významnou ornitologickou lokalitou, kde žije chochlačka vrkočatá, pomocník malý, potápač veľký, žeriav popolavý a iné druhy vtáctva. V blízkosti diela sa nachádza archeologická lokalita Havránok - keltské opevnenie osady Kotínov s druidskou svätyňou z 1. storočia pred Kr. Je tam aj múzeum v prírode. Vodné dielo ponúka taktiež možnosti športovania - vodné lyžovanie, potápanie, windsurfing, jachting. K dispozícii je požičovňa vodných bicyklov, skútrov a člnov, ale nechýbajú ani vyhliadkové plavby loďou.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR