Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Deň otvorených dverí na MŽP SR

Pre prvých 50 návštevníkov je pripravený pekný darček.

10:30 - 16:00
Výber z aktivít v átriu ministerstva 

 • Slovenská premiéra 3D prechádzka našimi jaskyňami
 • Kontaktná ZOO Bojnice v Bratislave
 • Tvorivé dielne – výroba smaltovaných šperkov
 • Maľovanie na tvár
 • Zahrajme sa na baníkov alebo Čo vieme o uhlí
 • Stanete sa na chvíľu geológom –aktivita pre deti aj dospelých
 • Zistíte, že aj bežný kameň môže byť priesvitný
 • Archeologické nálezy a nástroje pravekého človeka na dotyk
 • Všetko o pravých meteoritoch
 • 3D modely vodných diel – Gabčíkovo, Žilina a Čunovo
 • Chuť čistej vody závisí od geológie
 • Tajomstvá ukryté vo vode
 • Naučíme vás predpovedať počasie - aktuálne online merania počasia, zábery z meteorologických družíc a veľký meteorologický balón
 • Zistíte ako sa meria Ekologická stopa a aká je tá vaša
 • Spoznáte naše dreviny
 • Naučíme vás ako rozoznať denné a nočné dravce na Slovensku
 • Informácie o aktualitách z Operačného programu Kvalita životného prostredia a výsledky z Operačného programu Životné prostredie
 • Poradíme vám aké sú možnosti čerpania fondov EÚ a získania dotácií z Environmentálneho fondu
 • Pripravené sú informácie o stave životného prostredia v SR, Programe obnovy dediny, environmentálnom hodnotení a označovaní produktov
 • Pre pedagógov a študentov sme pripravili poradenstvo v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, ako aj v oblasti starostlivosti o životné prostredie či informácie o ponuke mimoškolskej environmentálnej výchovy
 • Dozviete sa aj informácie o celoslovenských súťažiach a programoch pre školy, o možnostiach vzdelávania pedagógov a pripravené sú aj ukážky metodických materiálov pre školy z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia

  

10:45 – 11:20 Návšteva kancelárie ministra spojená s fotením – (2. posch.)

15:00 – TOMBOLA

10:30 – 15:30
Výber z aktivít pred budovou MŽP SR

Pódium

Otvorenie Dňa otvorených dverí ministrom životného prostredia

10:30 - 11:30 Eco MOBILITY Tour Martin & Thomas
11:30 - 11:45 autogramiáda Martin & Thomas
13:00 - 15:30 Thomas Puskailer a jeho ECO Tour

Ekohry, autogramiáda, fotenie s osobnosťami a hosťami.

Hosť podujatia Martin Harich

10:30 – 15:30
 Parkovisko

 • Záchranárska show
 • Ochutnávka vody
 • Mobilné meracie vozidlo Slovenského hydrometeorologického ústavu

Plagát DOD MŽP SR (pdf, 4 736 kB)

ECO MOBILITY TOUR (pdf, 801 kB)