Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Peter Žiga: Povodeň spred 50 rokov je výzva byť pripravení

Najväčšia povodeň na Dunaji v novodobých dejinách Slovenska v roku 1965 vyhnala 54 tisíc ľudí z ich obydlí, zrútilo sa štyritisíc domov a šesťtisíc voda vážne poškodila. Zničená bola infraštruktúra Žitného ostrova, zdevastovaná úroda na 100 tisíc hektároch najúrodnejšej pôdy. Okrem toho, že povodeň spôsobila škody na majetku za 18 miliárd korún, znamenala obrovské nasadenie záchranných zložiek. Práve tieto udalosti si nielen pamätníci pripomenuli spolu s vedúcimi predstaviteľmi ministerstiev životného prostredia, vnútra a obrany na slávnostnom podujatí v bratislavskom Devíne.

Keď sa o dva dni po prvej prietrži dunajskej hrádze pri Patinciach pretrhla 17. júna aj ďalšia hrádza medzi obcami Číčov a Kľúčovec, valilo sa z Dunaja na Žitný ostrov každú sekundu 1200 kubíkov vody. Podľa historických záznamov mala trhlina v hrádzi 86 metrov a na upchatie nestačilo ani 200 nákladných áut kameňa denne. Vodu zastavilo až cielené potopenie 6-tich vlečných člnov naplnených štrkopieskom. „Boj s vyliatou rozbúrenou riekou je vždy nerovný, ale treba ho zviesť. Uznanie patrí armáde a ženistom, ktorí boli technicky pripravení najlepšie. Dôležitý podiel na záchranných prácach mali aj vtedajší požiarnici, ale najmä vodohospodári. Pracovníci Povodia Dunaja si mohli oddýchnuť až po 126-tich dňoch nepretržitého nasadenia,“ pripomenul minister životného prostredia Peter Žiga. Výsledok desivej povodne spred 50-tich rokov znamená podľa šéfa envirorezortu výzvubyť pripravení. Rozsiahle úpravy Dunaja, vodné dielo Gabčíkovo i nedávno dokončené protipovodňové stavby vrátane mobilného hradenia v súčasnosti chránia Bratislavu ako nikdy doteraz. „To ale neznamená, že si môžeme vydýchnuť. Posledná povodeň ukázala aj slabšie miesta, ako napríklad v Komárne, ktoré je potrebné vybaviť modernou protipovodňovou ochranou. Vo výstavbe, alebo v štádiu prípravy, máme ďalšie projekty, a to nielen na Dunaji, ale na celom území Slovenska. Pre mňa ako ministra životného prostredia SR, rovnako ako pre vládu SR, je podpora výstavby protipovodňových opatrení zásadnou prioritou. Rok 1965 sa už nesmie zopakovať,“ podčiarkol Peter Žiga.

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec ocenil pri príležitosti 50. výročia najväčšej povodne na Dunaji pätnásť bývalých ženistov a vojenských veteránov. Ozbrojené sily SR i zložky ministerstva vnútra na Devíne pripravili statické ukážky ženijnej techniky, ktorá je pravidelne nasadzovaná pri odstraňovaní následkov povodní i ukážky činnosti vodných záchranárov.

OK MŽP SR