Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga odovzdal 31 ocenení za činnosť v oblasti životného prostredia

Minister životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia odovzdal 31 ocenení za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Slávnostný akt konaný v Slovenskej filharmónii v Bratislave umocnil niekoľkými skladbami Slovenský komorný orchester. Cenu ministra životného prostredia ako najvyššie rezortné ocenenie si z rúk ministra Petra Žigu prevzalo 11 osobností.

Šéf envirorezortu oceneným poďakoval za ich zanietenosť a každodennú prácu v prospech ochrany životného prostredia. Cenu ministra životného prostredia získal Gabriel Weiss za aktivitu v oblasti vysokoškolského vzdelávania a popularizáciu baníctva. Milan Murín za takmer 40-ročnú činnosť v samospráve, treťom sektore a pri vzdelávaní mládeže. Anton Lucinkiewicz za rekonštrukciu a sprístupnenie jaskyne Domica a Ochtínskej aragonitovej jaskyne i popularizáciu jaskýň. Cenu ministra získal aj zakladateľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty - 80-ročný Ján Terray, a rovnako starý Koloman Vestenický, ktorý pôsobil v Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra i ako riaditeľ Národného parku Veľká Fatra. Tiež 70-ročný Juraj Galvánek, dlhoročný pracovník Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici.

Za významný prínos vo vzdelávaní a výskume krajiny si cenu ministra prevzal Juraj Hreško, za dlhoročnú prácu v oblasti vodného hospodárstva Božena Breznická, Miroslav Kundrík a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Pavol Majko získal toto ocenenie za úspešné chránenie prírodného bohatstva Tatranského národného parku. Cenu ministra získali aj dva kolektívy. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra za úspešné a nezastupiteľné 75-ročné pôsobenie a Zoologická záhrada Bojnice za jej významnú modernizáciu a každoročne stúpajúcu návštevnosť.

Čestné uznanie ministra životného prostredia získala mimovládna nezisková organizácia sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá úspešne pôsobí so vzdelávacím programom Zelená škola. Toto druhé najvyššie rezortné vyznamenanie si prevzalo aj 12 jednotlivcov z rôznych inštitúcií a regiónov Slovenska. Ďakovnými listami minister ocenil aktivity piatich jednotlivcov.

Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999. Minister životného prostredia SR udeľuje cenu na odporúčanie osobitnej hodnotiacej komisie.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR

 

Foto: OK MŽP SR, TASR