Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vrátna je rok po kalamite opäť plná turistov, aj vďaka envirorezortu

Vrátnu dolinu pred rokom v júli po prietrži mračien na viacerých miestach poškodila prívalová vlna vody a skál. Obnova si vyžiadala vyše 12 miliónov eur. Podieľali sa na nej záchranné a zabezpečovacie zložky vrátane Žilinského samosprávneho kraja, obce Terchová, ako aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

„Vrátna dolina je opäť v takom stave, ako sa patrí a som rád, že opäť prináša radosť jej obyvateľom a turistom,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý dolinu navštívil v najkritickejšom období.

Vláda SR po katastrofe vyčlenila 3 milióny eur na okamžité práce pri výstavbe cesty. Pomohla obci Terchová sumou 2,5 milióna eur a v rámci záchranných a zabezpečovacích prác vodohospodári urobili na úseku asi jedného kilometra práce, ktoré súviseli so spevnením brehov a zabezpečením toku Varínky. Úprava zničeného koryta a spevnenie brehov potoka Varínka stáli Slovenský vodohospodársky podnik 2,3 milióna eur. Na siedmich kilometroch vodného toku použili vodohospodári vyše 20-tisíc metrov kubických lomového kameňa a zároveň odviezli vyše 20-tisíc metrov kubických naplavenín. Koryto Varínky museli dať do pôvodného stavu bez použitia betonáží, keďže išlo o územie národného parku s tretím až piatym stupňom ochrany. Navyše, kameň, ktorým vodohospodári spevňovali brehy, museli na žiadosť ochranárov voziť zo vzdialenejšieho lomu, ktorého kameň farebne viac pasoval do malofatranskej doliny.

Rekonštrukcia takmer šiestich kilometrov jedinej prístupovej cesty do turisticky obľúbenej Vrátnej doliny a súvisiace záchranné a zabezpečovacie práce stáli Žilinský samosprávny kraj takmer šesť miliónov eur. Ďalších 1,4 milióna eur dala krajská samospráva na odstraňovanie následkov povodňových škôd.

Prívalový dážď a rozbúrený potok Varínka 21. júla 2014 na viacerých miestach podmyli jedinú prístupovú cestu do Vrátnej doliny, voda vytrhla kusy asfaltu a spolu s hlinou a skalami zmietla aj päťdesiat zaparkovaných áut. Dolnú stanicu kabínkovej lanovky na Chleb zasypali nánosy kameňov. Horská chata Vrátna zostala zatopená a na cestu pod ňou sa zosunul svah. Desiatky turistov zostali odrezaných na chate aj na hrebeni Malej Fatry. Záchranárom sa ešte v ten deň, v neskorých večerných hodinách, podarilo z chaty Vrátna a stanice lanovky pod vrcholom Chlebu evakuovať 122 ľudí. Živelná pohroma si nevyžiadala žiadne obete ani zranených.

Odbor komunikácie MŽP SR