Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Výbor svetového dedičstva UNESCO sa oboznámil s prírodnými pamiatkami Slovenska

Členské štáty Výboru svetového dedičstva UNESCO odsúhlasili správu o stave prírodných pamiatok spoločnej nominácie Slovenska, Ukrajiny a Nemecka - Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Slovenskú delegáciu na zasadnutí výboru v nemeckom Bonne viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský.

Slovenská delegácia počas stredajšieho rokovania prezentovala prírodné hodnoty lokalít zaradených do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Odborníci Štátnej ochrany prírody SR predstavili dokumentárne filmy s odborným výkladom, ako aj výstavu a propagačné materiály o Národnom parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Obe chránené územia sú zaradené do spoločného trojstranného medzinárodného projektu Slovenska, Ukrajiny a Nemecka.

Zástupcovia envirorezortu prezentovali aj ďalšie lokality zo Zoznamu svetového dedičstva UNESCO - Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu, ktorá tvorí spoločný projekt Slovenska a Maďarska. Podujatie ocenilo bezmála 100 účastníkov 39. zasadnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO, ktorí v diskusii oceňovali prezentáciu a prejavovali veľký záujem navštíviť uvedené vzácne miesta na Slovensku.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský rokoval aj s predstaviteľmi IUCN a Výboru UNESCO. Témou bola spolupráca pri starostlivosti o pamiatky svetového dedičstva, ako aj príprava poradnej misie expertov za účasti profesora H. Knappa z nemeckého ministerstva životného prostredia a nezávislého konzultanta P. Gallanda zo Švajčiarska.

Slovenskí špecialisti využijú konzultácie k ďalšiemu obhospodarovaniu územia Karpatských bukových pralesov vrátane projektu rozšírenia územia za účasti ďalších krajín tak, aby projekt pokrýval územia prirodzeného rozšírenia bukových lesov v Európe.

Zasadnutia výboru sa zúčastnili aj zástupcovia mimovládnych organizácií zo Slovenska, ktorí mali možnosť konzultovať spoluprácu s predstaviteľmi štátnych orgánov a ostatných účastníkov rokovania, vrátane špecialistov UNESCO a zástupcov iných mimovládnych organizácií.

Zasadnutie výboru svetového dedičstva UNESCO potrvá do 8. júla a zúčastňujú sa ho delegácie 195 členských krajín UNESCO.

Odbor komunikácie MŽP SR