Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Júl 2015

Envirorezort dôrazne odmieta, že v prípade dokumentov vodnej politiky nekomunikuje s verejnosťou

24.07.2015
Ministerstvo životného prostredia dôrazne odmieta a vylučuje tvrdenia, že dostatočne nekomunikovalo s verejnosťou pri príprave materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027“. Dôkazom toho je, že na základe rozporového konania v januári 2015 bola akceptovaná pripomienka verejnosti, ktorú obsahuje aj schválené znenie materiálu vládou SR. Jednu z pripomienok na rokovaní zástupcovia verejnosti stiahli. Viac

 

V Luxemburgu sa skončilo neformálne rokovanie Rady ministrov životného prostredia

23.07.2015
Ciele trvalo udržateľného rozvoja a rozvojovej agendy po roku 2015, otázka financovania v oblasti politiky zmeny klímy, ako aj stav rokovaní o globálnej klimatickej dohode. To boli hlavné témy neformálneho rokovania Rady ministrov životného prostredia, ktoré sa skončilo dnes v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu na stretnutí viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Viac

 

Vrátna je rok po kalamite opäť plná turistov, aj vďaka envirorezortu

23.07.2015
Vrátnu dolinu pred rokom v júli po prietrži mračien na viacerých miestach poškodila prívalová vlna vody a skál. Obnova si vyžiadala vyše 12 miliónov eur. Podieľali sa na nej záchranné a zabezpečovacie zložky vrátane Žilinského samosprávneho kraja, obce Terchová, ako aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Viac

 

Do Veľkého upratovania Slovenska sa prihlásilo takmer 500 samospráv

20.07.2015
Do historicky prvého programu na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 490 samospráv. Na program s názvom Veľké upratovanie Slovenska chce envirorezort využiť 10 miliónov eur. Podľa očakávaní prišiel najväčší počet žiadostí o dotáciu na poslednú chvíľu. Počas posledných troch dní sa prihlásili až dve tretiny žiadateľov. Viac

 

MŽP: Ochranári vrátili mláďa bociana čierneho späť do prírody

20.07.2015
Opustené mláďa vzácneho bociana čierneho, ktorého začiatkom júla našli ochranári spod Tatier, má svoj nový domov. Postarali sa o to pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, patriacu pod rezortnú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR – Štátnu ochranu prírody SR. Tí pre mladého bociana našli na slovensko-poľskom pohraničí hniezdo, do ktorého ho pridali k trom pôvodným mláďatám. Podľa posledných pozorovaní bola adopcia náhradnými rodičmi úspešná. Viac

 

MŽP: Ochranári spod Tatier zachránili mláďa vzácneho bociana čierneho

07.07.2015
Pracovníkom Správy Tatranského národného parku, patriacu pod rezortnú organizáciu Ministerstva životného prostredia SR – Štátnu ochranu prírody SR, sa podarilo zachrániť mláďa vzácneho bociana čierneho. Na opustené mláďa v okolí podtatranského mesta Svit upozornili ochranárov miestni obyvatelia. Ochranári pri prehliadke zistili, že má ľahšie poranené krídlo. Preto ho previezli do Záchrannej stanice v Zázrivej, kde bude mať zabezpečenú odbornú starostlivosť. Po rehabilitácii a dorastení operenia by sa mal bocian koncom leta, ešte pred odletom do Afriky, vrátiť späť do voľnej prírody. Viac

 

MŽP prerušilo konanie o určení prieskumného územia Kamenné

06.07.2015
Ministerstvo životného prostredia prerušilo správne konanie vo veci určenia prieskumného územia Kamenné. Nebude v ňom pokračovať, kým si žiadateľ Ludovika Energy nesplní zákonnú povinnosť a nepredloží záverečné správy o vyhodnotení geologickej úlohy dvoch zaniknutých prieskumných území, Čermeľ – Jahodná a Spišská Nová Ves. Viac

 

Zonácia Slovenského raja by mala byť uzavretá do konca roka

13.07.2015
Návrh zonácie Národného parku Slovenský raj by mohol byť predložený na rokovanie vlády SR do konca tohto roka. Po prvom oficiálnom stretnutí so zástupcami samospráv, ochranárov a vlastníkov pozemkov to dnes v Spišskej Novej Vsi potvrdil minister životného prostredia Peter Žiga. Viac

 

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk. Viac

 

Veľké upratovanie Slovenska – na podávanie žiadostí zostávajú 2 týždne

03.07.2015
Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur z Recyklačného fondu na historicky prvý program vo väčšom meradle, zameraný na odstraňovanie takzvaných „čiernych skládok“ s názvom Veľké upratovanie Slovenska. Jeho cieľom je pomôcť samospráve pri odstraňovaní najmä väčších a starších čiernych skládok. Posledný termín na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie je 17. júl. Program spravuje Environmentálny fond a informácie o ňom sú dostupné na webovej stránke www.envirofond.sk. Viac

 

MŽP: Výbor svetového dedičstva UNESCO sa oboznámil s prírodnými pamiatkami Slovenska

02.07.2015
Členské štáty Výboru svetového dedičstva UNESCO odsúhlasili správu o stave prírodných pamiatok spoločnej nominácie Slovenska, Ukrajiny a Nemecka - Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. Slovenskú delegáciu na zasadnutí výboru v nemeckom Bonne viedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Viac

 

MŽP: Nová kompa zabezpečí väčší komfort pre obyvateľov v okolí Vodného diela Gabčíkovo

01.07.2015
Na prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo dnes pokrstili novú kompu, ktorá bude denne premávať medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica v okrese Dunajská Streda. Plavidlo nahradí po 23 rokoch starú kompu, ktorá už nevyhovovala podmienkam. Prevádzku kompy financuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Slávnostného otvorenia sa spolu s generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Ladislavom Lazárom zúčastnili šiesti starostovia dotknutých obcí - Dobrohošť, Vojka nad Dunajom, Bodíkov, Horný Bar, Kyselice a Rohovce. Viac