Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Január 2015

MŽP: Opatrenia proti zosuvom pôdy chránia obecnú školu v Nižnej Myšli

30.01.2015
Nové opatrenia v rámci druhej etapy sanačných prác v Nižnej Myšli chránia proti zosuvom pôdy miestnu obecnú školu. Náklady na práce dosiahli približne 1 milión 240 tisíc eur. Informoval o tom dnes na kontrolnom dni v obci štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Opatrenia spočívali v stabilizácii svahu v severnej časti obce pomocou kotvenej pilótovej steny, novej drenážnej štrkovej steny a v dôslednom odvedení vody pomocou vrtov. Hladinu podzemnej vody bude monitorovať 12 nových piezometrických vrtov. Obec v okrese Košice-okolie doteraz čelí následkom ničivého zosuvu pôdy po povodniach z júna 2010. Viac

 

Ochranu pred zosuvmi pri Prievidzi dobudovali, obyvatelia sa môžu cítiť bezpečnejšie

28.01.2015
Sanačné práce na zosuvoch, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, sa skončili v plánovanom termíne. Stáli približne 800 tisíc eur, ktoré po dohode s ministerstvom financií pre postihnuté lokality získal minister životného prostredia Peter Žiga. Pripravuje sa ešte finálna úprava terénu a monitorovanie. Viac

 

Vláda schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027

21.01.2015
Slovensko si vytýčilo priority vodohospodárskej politiky na dve nasledujúce šesťročné obdobia. Materiál s názvom Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia schválila vláda SR. Vodohospodárska politika bude naďalej prioritne orientovaná na ochranu vody ako strategickej suroviny štátu a národného bohatstva. Zároveň na dosiahnutie environmentálnych cieľov, teda na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Viac

 

Európska komisia ocenila návrh nového zákona o odpadoch, argumenty Slovenska prijala pozitívne

21.01.2015
Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky. Skonštatovali to predstavitelia EK pod vedením Patricka Costella, riaditeľa kabinetu komisára EÚ pre životné prostredie, námornú politiku a rybolov, po stretnutí s delegáciou ministerstva životného prostredia SR v Bruseli. Štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz detailne predstavil východiská a zásadné tézy vládneho návrhu zákona o odpadoch, o ktorom bude rokovať Národná rada SR. Predstavitelia EK ocenili podrobné informácie o novom slovenskom zákone o odpadoch. Pomôžu im porozumieť princípom tohto zákona, najmä navrhovanému systému uzatvárania zmlúv medzi obcami a zbernými subjektmi i celkovému nastaveniu odpadového hospodárstva v SR v nadchádzajúcich rokoch. Viac

 

Na MŽP otvorili výstavu POVODEŇ 74 - pred a po

19.01.2015
Pred viac ako 40-timi rokmi, v druhej polovici októbra 1974, sa mestom pod Urpínom prehnala 1000-ročná voda, ktorá spôsobila najväčšiu povodeň v novodobej histórii Banskej Bystrice. 4 podniky zničila, 27 poškodila, vyše 40 kilometrov ciest zostalo neprejazdných a 267 domov sa ocitlo pod vodou. Všetky tieto fakty obrazom i písmom prináša výstava „POVODEŇ 74 pred a po“, ktorú dnes sprístupnili v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia v Bratislave. Viac

 

MŽP SR skontrolovalo odvoz gudrónov z Devínskej Novej Vsi

16.01.2015
Práce na začatej sanácii gudrónov v kameňolome Srdce v bratislavskej Devínskej Novej Vsi skontrolovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Pred niekoľkými dňami zo skládky začali vyvážať odpad a hoci nákladné autá vozili zatiaľ len zeminu, ktorá ľudské zdravie neohrozuje, nie gudróny, u ľudí to vyvolávalo obavy. Nákladné autá so zeminou prechádzali cez mestskú časť nezakryté. Ministerstvo uložilo okamžité opatrenie, že žiaden odpad nesmie ísť v aute nezakrytý. Rezort spoločnosti zabezpečujúcej sanáciu gudrónov odporučil lepšiu komunikáciu s verejnosťou a vyzval striktne dodržiavať určený čas transportu. Viac