Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Aktívne protipovodňové opatrenia posúdi EK

Vláda SR schválila, že projekt Aktívne protipovodňové opatrenia posúdi Brusel. Stalo sa tak na návrh ministerstva životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie. Cieľom projektu je posilniť aktívnu ochranu pred povodňami na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. Na efektívnejší boj proti povodniam by mali záchranné zložky a vodohospodári získať moderné vybavenie za vyše 63 miliónov eur.

Z celkovej sumy 63 111 175 eur má na projekt sumou 9 466 677 eur prispieť štát zo štátneho rozpočtu. Zvyšných 53 644 498 eur má poskytnúť Európska únia prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie. Získané financie pôjdu prevažne do nákupu technického vybavenia pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských zborov, ako aj pre vodohospodárov zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Na lokálnej úrovni získa dotáciu na vybavenie pre dobrovoľných hasičov 621 obcí. Na regionálnej úrovni majú jednotky Hasičského a záchranného zboru získať 1 229 kusov techniky a vodohospodári ďalších 129 kusov. Na národnej úrovni tiež hasiči dostanú 97 vysoko špecializovaných zariadení. To má prispieť k zabezpečeniu ochrany života, zdravia a majetku občanov a taktiež sociálnej a ekonomickej infraštruktúry. Rovnako má projekt zvýšiť bezpečnosť zasahujúcich jednotiek.

Operačný program Životné prostredie je programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného prostredia na roky 2007 až 2013. Projekty z operačného programu však môžu byť financované ešte dva roky po skončení programového obdobia, teda do konca roka 2015. Slovensko má spolu dostať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 1 820 000 000 eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA