Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister životného prostredia diskutoval so študentmi

Minister životného prostredia Peter Žiga sa stretol so študentmi a pedagógmi Technickej Univerzity vo Zvolene. Témou jeho vystúpenia a následnej diskusie boli „Hospodársky rast a kvalita životného prostredia na Slovensku“.

Minister počas prednášky predstavil hlavné oblasti a priority rezortu životného prostredia a jeho rezortných organizácií. Dotkol sa témy vodného hospodárstva a protipovodňových opatrení, likvidácie environmentálnych záťaží, alebo havarijných zosuvov. Dôležitou oblasťou bolo aj odpadové hospodárstvo a pripravovaný nový zákon o odpadoch, spolu s emisnou politikou a čerpaním európskych zdrojov v novom programovom období. So študentmi, pedagógmi a hosťami následne diskutovali na rôzne témy v oblasti životného prostredia. Ministra pri vystúpení sprevádzal rektor Technickej Univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil. Prítomní boli aj viacerí predstavitelia akademickej pôdy tejto renomovanej univerzity, ktorá sa intenzívne venuje aj rôznym aspektom životného prostredia.

Odbor komunikácie MŽP SR