Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Február 2015

Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu

26.02.2015
Európska komisia včera zverejnila pripravovanú rámcovú stratégiu EÚ v oblasti energetiky, tzv. „Balíček Energetickej únie: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov“. Súčasťou balíčka sú tri oznámenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú stratégie na dosiahnutie odolnej energetickej únie, vybudovania energetických prepojení a dosiahnutia klimaticko-energetických cieľov do roku 2030 a tiež plán implementácie. Viac

 

Minister životného prostredia diskutoval so študentmi

26.02.2015
Minister životného prostredia Peter Žiga sa stretol so študentmi a pedagógmi Technickej Univerzity vo Zvolene. Témou jeho vystúpenia a následnej diskusie boli „Hospodársky rast a kvalita životného prostredia na Slovensku“. Viac

 

Slovensko a Maďarsko chcú bojovať proti cezhraničnej odpadovej turistike

20.02.2015
Zlepšenie spolupráce v oblasti ochrany zložiek životného prostredia, riešenie otázky starých environmentálnych záťaží a nový zákon o odpadoch. Aj o týchto témach rokovali predstavitelia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie včera na svojom 15. zasadnutí v Budapešti. Predsedom slovenskej časti komisie bol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Maďarskej časti predsedal štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Zsolt Németh. Viac

 

Nový zákon pomôže znížiť riziko závažných priemyselných havárií

18.02.2015
Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedzenie následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok je cieľ zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý dnes schválila vláda. Právna norma prináša povinnosti pre prevádzkovateľov dotknutých podnikov tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali sa následky havárie. Viac

 

SIŽP vlani urobila vyše 3 400 kontrol, uložila pokuty za takmer 727 tisíc eur

18.02.2015
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 475 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila približne pri každej piatej z nich. Za porušenie právnych predpisov uložili inšpektori 609 pokút v celkovej výške takmer 727 000 eur a 173 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Všetky uložené pokuty smerujú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Viac

 

MŽP: Zákon o odpadoch je v druhom čítaní

05.02.2015
Zákon o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Nový zákon prichádza po 13 rokoch platnosti toho súčasného a do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien. Cieľom je zvrátiť nepriaznivý stav, keď na skládkach končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu. Právna norma má ľudí naučiť separovať, recyklovať a posunúť Slovensko k modernej, čistejšej Európe. Zákon začiatkom decembra v rámci tzv. vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia. Po schválení parlamentom by mal zákon nadobudnúť účinnosť v januári 2016. Viac

 

MŽP: Aktívne protipovodňové opatrenia posúdi EK

04.02.2015
Vláda SR schválila, že projekt Aktívne protipovodňové opatrenia posúdi Brusel. Stalo sa tak na návrh ministerstva životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie. Cieľom projektu je posilniť aktívnu ochranu pred povodňami na lokálnej, regionálnej aj národnej úrovni. Na efektívnejší boj proti povodniam by mali záchranné zložky a vodohospodári získať moderné vybavenie za vyše 63 miliónov eur. Viac

 

Svetový deň mokradí v envirorezorte

02.02.2015
Sú domovom pre viac ako 100 tisíc sladkovodných druhov živočíchov a rastlín, čistia vodu a filtrujú z nej nebezpečné odpadové látky. Dopĺňajú zásoby podzemnej vody, ako dôležitého zdroja pitnej vody pre ľudstvo. Reč je o mokradiach – teda územiach, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Svetový deň mokradí si svet pripomína 2. februára ako pripomienku na podpis Dohovoru o mokradiach medzinárodného významu, známy aj ako Ramsarský dohovor. Mottom tohtoročných akcií sú Mokrade pre našu budúcnosť (Wetlands for our Future).Pri tejto príležitosti rezort životného prostredia pripravil viacero podujatí, zameraných predovšetkým na školopovinné deti. Viac