Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vianočný bazár opäť zavítal na Ministerstvo životného prostredia SR

V poradí už štvrtý ročník charitatívneho projektu Vianočný bazár na Ministerstve životného prostredia SR otvoril dvere verejnosti. Svoje umelecké práce ponúkali hendikepovaní zamestnanci chránenej dielne z Domova sociálnych služieb PRIMA z Bratislavy a Domova sociálnych služieb pre dospelých zo Zavaru. Pripravené boli výrobky z  dreva, korku, slamy, papiera a lepenky, ako aj tradičné vianočné zvončeky, svietniky a pozdravy.V priestoroch átria ministerstva bazár slávnostne otvoril riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak.

Podujatie sa stretlo s veľkým úspechom u zamestnancov rezortu a jeho organizácií. Návštevníci si aj v tomto roku pochutnali na vianočnom punči, štrúdli, sladkých koláčikoch a medovníkoch, ktoré patrili medzi najobľúbenejšie.

PRIMA n.o - Domov sociálnych služieb pre dospelých poskytuje od roku 1997 sociálne služby dospelým ľuďom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením. Ide o centrum rodinného typu, ktoré zamestnáva aj ľudí s mentálnym a viacnásobným znevýhodnením v chránenej dielni.

Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar je rozpočtovou organizáciou Trnavského samosprávneho kraja. Poskytuje sociálne služby zamerané na fyzické osoby, sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť, ale aj pracovnú terapiu v konkrétnych pracovných dielňach.

 

Odbor komunikácie MŽP SR

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže