Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia má najvyšší živý vianočný stromček

Zelený rezort má najvyšší živý vianočný stromček. Náladu blížiacich sa najkrajších sviatkov roka umocňuje oddnes v átriu budovy ministerstva životného prostredia takmer desať metrov vysoká jedľa.

Vianoce jej zachránili život. Strom rástol blízko koryta Polhoranky. Podmylo ho a hrozilo, že sa zrúti a bude prekážať toku riečky, preto ho odtiaľ museli odstrániť. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku jedľu previezli do hlavnej budovy ministerstva, kde prežije tohtoročné Vianoce. Po ich skončení ju zasadia na novom mieste v Bratislave.

Envirorezort dal pekné poslanie a nový život jedličkám s podobným osudom aj v uplynulých rokoch.

Odbor komunikácie MŽP SR

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže