Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga odovzdá v dedine roka ceny víťazom

V Spišskom Hrhove, ktorý sa stal Dedinou roka 2015, sa vo štvrtok 3 decembra uskutoční slávnostne odovzdávanie ďalších cien spojených s touto súťažou. Ocenenia úspešným obciam odovzdá minister životného prostredia Peter Žiga a zástupcovia vyhlasovateľov súťaže vrátane Slovenskej agentúry životného prostredia, Spolku pre obnovu dediny či Združenia miest a obcí Slovenska. Víťazná obec Spišský Hrhov v okrese Levoča najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín v zmysle aktuálneho motta „byť otvorený”. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.

Ocenenie si prevezme aj ďalších desať obcí. Druhé miesto získala Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) a tretie Kapušany (okres Prešov). V jednotlivých kategóriách súťaže si ocenenie prevezmú aj ďalšie obce. Ocenenia Dedina ako hospodár získala Muránska Dlhá Lúka (okres Revúca), Dedina ako klenotnica zase Klátova Nová Ves (okres Partizánske) a Lúčky (okres Ružomberok), ďalej Dedina ako pospolitosť obec Dúbrava (okres Levoča) a Dedina ako partner obec Tuchyňa (okres Ilava), ktorá vyhrala aj internetové hlasovanie verejnosti. Ďalšie ocenenie Dedina ako hostiteľ dostane obec Vyhne (okres Žiar nad Hronom) a ocenenie Dedina ako záhrada obec Jablonka (okres Myjava). Mimoriadnu cenu si prevezmú zástupcovia obce Píla (okres Pezinok), a to za výnimočnú aktivizáciu ľudského potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej katastrofe. Ocenené obce získajú okrem vecných cien od vyhlasovateľov a partnerov súťaže aj finančné prostriedky od generálneho partnera súťaže na realizáciu vybraných projektov obnovy dediny alebo obohatenia života na dedine.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Ďalej povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Súťaž Dedina roka 2015 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska 26. marca 2015. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA