Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Borsukov vrch bude prírodnou rezerváciou

Ochrana bukových pralesov v Národnom Parku Poloniny dostane vyššiu ochranu. Slovenská vláda schválila návrh Ministerstva životného prostredia SR na vytvorenie novej prírodnej rezervácie Borsukov vrch. Tá je súčasťou Národného parku Poloniny v okrese Snina a nachádza sa v prírodnej lokalite Karpatských bukových pralesov zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na celom území rezervácie bude platiť piaty, najprísnejší stupeň ochrany, čo znamená, že akékoľvek zásahy do prírody sú zakázané. Prírodná rezervácia bude zaberať územie s rozlohou 146 hektárov, ktoré je vo vlastníctve štátu. Nové pravidlá pre Borsukov vrch začnú platiť od 1. januára 2016.

V lokalite platí v súčasnosti tretí stupeň ochrany, keďže patrí do Národného parku Poloniny. Envirorezort však poukazoval na to, že na zachovanie pralesov treba vylúčiť všetky ľudské zásahy, ktoré by mohli ovplyvniť ich prirodzený vývoj. Keďže územie prírodnej rezervácie je vo vlastníctve štátu, nie je potrebné riešiť náhrady pre súkromných vlastníkov.
Návrh vyhlásiť prírodnú rezerváciu Borsukov vrch zabezpečuje ochranu v piatom stupni územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Jej vyhlásením vznikne súvislá plocha s vylúčením akéhokoľvek hospodárenia, prepoja sa už existujúce národné prírodné rezervácie Stužica a Jarabá skala.

Sprísnená ochrana má pomôcť zachovaniu pôvodných lesov, ako aj druhov, ktorí v nich žijú. Ide napríklad o mloka karpatského, ďatľa bielochrbtého aj čierneho, muchárika červenohrdlého i bielokrkého, sovu dlhochvostú, zubra hrivnatého, vlka obyčajného, rysa ostrovida, medveďa hnedého či fuzáča alpského.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR, SITA