Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník Ján Ilavský na rokovaní v Štrasburgu

Aktuálna situácia v Národnom parku Poloniny, ktorému bolo udelené ocenenie Rady Európy v podobe Európskeho diplomu pre chránené oblasti, a ktoré je zároveň zapísané v zozname prírodných pamiatok UNESCO. To bola hlavná téma pracovného rokovania štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Jána Ilavského so zástupkyňou generálneho tajomníka Rady Európy Gabriellou Battaini-Dragoni a generálnou riaditeľkou Rady Európy pre demokraciu (DGII) Snežanou Samardžić-Marković vo francúzskom Štrasburgu. 

Štátny tajomník Ján Ilavský informoval predstaviteľky Rady Európy o dosiahnutom pokroku, ktorý Slovenská republika s cieľom zvýšenia ochrany a starostlivosti o Národný park Poloniny dosiahla. Témou spoločných rokovaní boli aj ďalšie pripravované kroky, ktoré Slovensko v tejto súvislosti uskutoční. Zástupcovia Rady Európy ocenili túto iniciatívu a vyjadrili pripravenosť na spoluprácu v oblasti zachovania a ochrany chránených prírodných oblastí nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Odbor komunikácie MŽP SR