Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Handlovej slávnostne otvorili múzeum o histórii a súčasnosti baníctva

Cesta uhlia - uhoľné baníctvo na Slovensku je názov múzea, ktoré slávnostne otvorili v kolíske uhoľného baníctva na Slovensku - v Handlovej. Ide o prvú expozitúru Slovenského banského múzea (SBM) mimo Banskej Štiavnice. Náklady na jeho zriadenie predstavovali 695 tisíc eur, z toho viac ako 200 tisíc eur išlo z Environmentálneho fondu. 

Význam múzea pre región hornej Nitry vyzdvihol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. „Tým, že Handlová je kolíska hnedouhoľného baníctva, aby tí, ktorí sem prídu, mali dobrý pocit, že naozaj ľudia v tomto okolí si zaslúžia náš obdiv. Baníctvo nie je jednoduchá robota a keď robíte pod zemou celé hodiny, dni, roky, tak sa to asi odrazí aj na zdraví," objasnil. Múzeum je podľa neho jediné tohto druhu v strednej Európe, lebo odzrkadľuje miestny život, miestny folklór.

Návštevníci majú v expozícii postupne možnosť vidieť jednotlivé práce, ktoré baníci musia vykonávať, aby sa uhlie dostalo z bane na povrch a mohlo sa využiť na kúrenie alebo do elektrárne. Expozícia návštevníkom predstaví od ručného dobývania cez strojné a mechanizované, masívne výstuže s kombajnmi. Obsahuje tematickú časť o vzniku uhlia i to, že v rámci baníctva sa musí riešiť čerpanie, geologický prieskum, úprava suroviny či banské záchranárstvo. „Čo sa nám podarilo, je vychádzať zo súčasných trendov a pripraviť pre návštevníkov tvorivé prostredie. Je to jednak v expozícii, kde je niekoľko tvorivých hier a vznikla nám tu aj ekodielnička, kde pripravujeme tvorivé aktivity pre deti a mládež či širokú verejnosť," ozrejmila Magdalena Sombathyová zo SBM s tým, že tam bude aj environmentálna výchova.

Prvá expozitúra mimo jeho sídla znamená pre SBM veľmi veľa, podotkol jeho riaditeľ Jozef Labuda. Zároveň pripomenul veľmi úzke kontakty s Handlovou v minulosti, a to prostredníctvom baníckych spolkov. "Teraz tá spolupráca nadobúda úplne iný charakter. Aj spoločnými silami s miestnym baníckym spolkom, mestom a Hornonitrianskymi baňami Prievidza s finančnou podporou ministerstva zrealizovali dokument baníckej práce na hornej Nitre. Sme radi, že sme to s kolektívom Slovenského banského múzea mohli zrealizovať a tu tie vzťahy budú pokračovať," dodal. 

Zriaďovateľom banského múzea v Handlovej je MŽP prostredníctvom SBM. Jeho zriadenie nariadila vláda vtedajšiemu rezortu životného prostredia v roku 2009. V tom istom roku sa v budove bývalého banského hotela začali aj rekonštrukčné práce, neskôr sa pre krízu zastavili. Obnovili sa v máji 2013. Na budovaní expozície spolupracovali aj bývalí baníci.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR