Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort bude využívať elektromobil

Ministerstvo životného prostredia SR bude najbližší rok využívať na bratislavských cestách elektromobil Volkswagen e-up! pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý zapožičia ministerstvu spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. Elektrické vozidlo slávnostne odovzdal ministrovi životného prostredia SR Petrovi Žigovi pred sídlom rezortu člen predstavenstva pre personálnu oblasť spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Eric Reuting. 

Európska Únia vrátane Slovenska je lídrom boja proti klimatickej zmene a globálnemu otepľovaniu, pričom významný podiel má aj doprava. Rastúca ekonomika prináša aj vyššiu intenzitu dopravy a s ňou aj vyššiu prašnosť a zdravotné riziká. „Ministerstvo životného prostredia chce symbolicky pri príležitosti Dňa Zeme ukázať, že elektromobilita je jednou z dobrých ciest ako sa s týmito rizikami vyrovnávať,“ skonštatoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Zapožičané vozidlo Volkswagen e-up! sa vyrába pre celý svet v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia. Slovensko je tak jednou z mála krajín strednej a východnej Európy, kde sa vyrábajú čisto elektrické autá. „Našim cieľom je vyrábať nielen ekologické automobily, ale ich aj ekologicky vyrábať. Intenzívne preto pracujeme na napĺňaní našej stratégie ekologickej a udržateľnej výroby Think Blue. Factory. Verím, že aj za podpory ministerstva životného prostredia SR sa podarí na slovenské cesty dostať viac elektromobilov,“ uviedol Eric Reuting, člen predstavenstva pre personálnu oblasť Volkswagen Slovakia.

„Ekologické vozidlo, ktoré jazdí na zelenú energiu vyrobenú napríklad z vody, je ideálna kombinácia, ktorá sa stretáva v rezorte životného prostredia. Len vodné dielo Gabčíkovo vyrobí až desať percent elektrickej energie na Slovensku a tento elektromobil je vyrobený práve u nás,“ dodal šéf envirorezortu.

Elektromobil bude ministerstvo životného prostredia využívať jeden rok a predovšetkým v mestskej premávke. Tento rok patrí naviac k symbolickým výročiami dôležitých dokumentov v oblasti životného prostredia. Od prijatia Kjótskeho protokolu, ktorý presadzoval záväzné ciele z hľadiska znižovania emisií skleníkových plynov uplynulo desať rokov a od Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy až dve desaťročia.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže