Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy 2015

Skončilo sa zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie EÚ

17.12.2015 V Bruseli sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Vojtecha Ferencza uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov pre životné prostredie krajín EÚ. Predmetom rokovaní bolo strednodobé hodnotenie Stratégie biodiverzity EÚ do roku 2020, návrh smernice o národných emisných limitoch, ale aj diskusia o klimatickej dohode, ktorá bola prijatá na klimatickom samite v Paríži.

Vláda schválila zonáciu Národného parku Slovenský raj

16.12.2015 Slovenský raj bude historicky prvým národným parkom na Slovensku, ktorý dostane zonáciu podľa nových pravidiel. Rozhodla o tom Vláda SR, ktorá ju schválila na svojom dnešnom rokovaní. Zonácia z dielne Ministerstva životného prostredia SR zvyšuje bezzásahovú zónu o štvrtinu a zabezpečuje ochranu najvzácnejších biotopov a prírody na základe najnovších poznatkov z terénu. Účinnosť nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasujú zóny druhého najnavštevovanejšieho národného parku na Slovensku, je od 1. júna 2016. Vláda schválila aj Program starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 až 2025. Ide o základnú dokumentáciu k jeho ochrane, ktorá obsahuje údaje o jeho území, prírodných hodnotách, ciele a opatrenia starostlivosti, ako aj zásady a regulatívy využívania územia národného parku.

Gudróny v Devínskej Novej Vsi sú minulosťou

14.12.2015 Jedna z najväčších environmentálnych záťaží Bratislavy, ktorá ohrozovala zdravie a životné prostredie, je zlikvidovaná vďaka Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Náklady na odstránenie gudrónov v lokalite kameňolomu Srdce v Devínskej Novej Vsi dosiahli 12 miliónov eur a boli uhradené z Operačného programu životné prostredie. Odstránilo sa 18 tisíc kubíkov samotných gudrónov a 14 tisíc kubíkov kontaminovanej zeminy. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga.

Peter Žiga: Parížska globálna klimatická dohoda je zásadná pre ľudstvo aj planétu

12.12.2015 Po ťažkých a zdĺhavých nočných rokovaniach sa na plenárnom zasadnutí Klimatickej konferencie OSN - COP21 prijala univerzálna dohoda o zmene klímy (Paris Agreement). Tento nový dokument prinesie obrat v boji proti klimatickej zmene, ktorá prostredníctvom globálneho otepľovania mení planétu a prináša extrémy počasia. Dlhodobým cieľom novej dohody je udržanie rastu globálnej teploty pod 2°C v porovnaní s pred-industriálnou érou s tým, že sa krajiny budú snažiť o obmedzenie na 1,5°C. Zmenu má priniesť dôrazné znižovanie emisií skleníkových plynov a postupný prechod na nové technológie.

Minister Peter Žiga sa stretol so zástupcom generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamakim

10.12.2015 Prehlbovanie vzájomnej spolupráce a otázky prechodu na zelenú ekonomiku boli témou stretnutia ministra životného prostredia SR Petra Žigu a zástupcu generálneho tajomníka OECD pre oblasť životného prostredia, zeleného rastu a finančných a obchodných záležitostí Rintora Tamakiho. Stretnutie sa uskutočnilo počas vyjednávaní o globálnej klimatickej dohode v Paríži.

Borsukov vrch bude prírodnou rezerváciou

10.12.2015 Ochrana bukových pralesov v Národnom Parku Poloniny dostane vyššiu ochranu. Slovenská vláda schválila návrh Ministerstva životného prostredia SR na vytvorenie novej prírodnej rezervácie Borsukov vrch. Tá je súčasťou Národného parku Poloniny v okrese Snina a nachádza sa v prírodnej lokalite Karpatských bukových pralesov zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na celom území rezervácie bude platiť piaty, najprísnejší stupeň ochrany, čo znamená, že akékoľvek zásahy do prírody sú zakázané. Prírodná rezervácia bude zaberať územie s rozlohou 146 hektárov, ktoré je vo vlastníctve štátu. Nové pravidlá pre Borsukov vrch začnú platiť od 1. januára 2016.

Vianočný bazár opäť zavítal na Ministerstvo životného prostredia SR

10.12.2015 V poradí už štvrtý ročník charitatívneho projektu Vianočný bazár na Ministerstve životného prostredia SR otvoril dvere verejnosti. Svoje umelecké práce ponúkali hendikepovaní zamestnanci chránenej dielne z Domova sociálnych služieb PRIMA z Bratislavy a Domova sociálnych služieb pre dospelých zo Zavaru. Pripravené boli výrobky z dreva, korku, slamy, papiera a lepenky, ako aj tradičné vianočné zvončeky, svietniky a pozdravy.V priestoroch átria ministerstva bazár slávnostne otvoril riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak.

Peter Žiga: Nová globálna klimatická dohoda je veľmi blízko, ale na šampanské je ešte priskoro

09.12.2015 Rokovania o novej klimatickej dohode sa dostávajú do finálnej fázy a tento týždeň sa vyjednáva aj na politickej úrovni. Slovenskú delegáciu na Klimatickom samite OSN v Paríži vedie minister životného prostredia Peter Žiga. Dohodnuté sú už pomerne jasné kontúry dohody. Cieľom je dosiahnuť znižovanie emisií vo všetkých krajinách, nielen rozvinutých a nutnosť prispôsobiť sa už existujúcim dôsledkom zmeny klímy. K splneniu týchto cieľov majú pomôcť rôzne prostriedky, ktoré sú tiež predmetom konkrétneho vyjednávania: financie, transfer technológií a budovanie kapacít v rozvojových krajinách.

Ministerstvo životného prostredia má najvyšší živý vianočný stromček

04.12.2015 Zelený rezort má najvyšší živý vianočný stromček. Náladu blížiacich sa najkrajších sviatkov roka umocňuje oddnes v átriu budovy ministerstva životného prostredia takmer desať metrov vysoká jedľa. Vianoce jej zachránili život.

Starosta Spišského Hrhova prevzal od ministra P. Žigu titul Dedina roka 2015

04.12.2015 Titul Dedina roka 2015 prevzal z rúk ministra životného prostredia SR Petra Žigu starosta Spišského Hrhova v Levočskom okrese Vladimír Ledecký. Spomedzi 20 prihlásených obcí udelila národná hodnotiaca komisia toto ocenenie práve dedine na Spiši.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je po 85. rokoch od svojho založenia zrekonštruované

04.12.2015 Historická, takmer tristoročná budova Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prešla kompletnou rekonštrukciou interiéru i exteriéru, pričom expozície boli obnovené kompletne. Renovácia expozícií, ktorá trvala štyri roky si z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním Ministerstva životného prostredia SR vyžiadala takmer deväť miliónov eur. Vynovené expozície slávnostne otvoril štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Súčasťou otvorenia bol aj krst exponátu jaskynného leva nájdeného v nadmorskej výške tisíctristo metrov nad morom. Podľa odborníkov je to jedna z najkompletnejších kostier leva jaskynného, aká sa vôbec našla.

Envirorezort podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

03.12.2015 Malé fotovoltické systémy, slnečné kolektory na ohrev vody, tepelné čerpadlá, ale aj kotly na biomasu a veterné turbíny s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kilowattov. Podpora využívania týchto obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti je možná vďaka Operačnému programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020, ktorý patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR. Pilotný projekt Zelená domácnostiam, ktorý odštartoval v uplynulých dňoch, spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. V prvom kole projektu je k dispozícii 45 miliónov eur, z toho pre Bratislavský samosprávny kraj 2,3 mil. eur.

Minister Peter Žiga odovzdá v dedine roka ceny víťazom

01.12.2015 V Spišskom Hrhove, ktorý sa stal Dedinou roka 2015, sa vo štvrtok 3 decembra uskutoční slávnostne odovzdávanie ďalších cien spojených s touto súťažou. Ocenenia úspešným obciam odovzdá minister životného prostredia Peter Žiga a zástupcovia vyhlasovateľov súťaže vrátane Slovenskej agentúry životného prostredia, Spolku pre obnovu dediny či Združenia miest a obcí Slovenska. Víťazná obec Spišský Hrhov v okrese Levoča najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín v zmysle aktuálneho motta „byť otvorený”. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.

Na Slovensku žije takmer 1300 medveďov

25.11.2015 Podľa najnovších vedeckých poznatkov žije na Slovensku 1256 medveďov. Medvedíc je pritom viac ako medveďov. Informovali o tom odborníci na konferencii Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku vo Zvolene. Stretnutie pripravila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia – Štátna ochrana prírody SR. Konferencie sa zúčastnil štátny tajomník envirorezortu Ján Ilavský. Odborníci predstavili aj špeciálny tím, ktorý je pripravený zasiahnuť v prípade výskytu šelmy v meste či v obci.

Štátny tajomník Ján Ilavský sa v Bruseli zúčastnil konferencie k smerniciam pre ochranu vtákov a biotopov

23.11.2015 Zlepšiť implementáciu európskej smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch do národnej legislatívy, ale aj posilniť spoločnú poľnohospodársku politiku a efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ. Tieto opatrenia navrhli zástupcovia Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, členských štátov EÚ a mimovládnych organizácií na konferencii v rámci procesu kontroly vhodnosti (fitness-check) legislatívy EÚ pre ochranu prírody. Stretnutia sa v belgickom Bruseli zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Opatrenia majú prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020.

Prieskum nestabilného brala pod Strečnom má byť hotový koncom roka

22.11.2015 Zlý stav skalnatého brala pod hradom Strečno, ktorý predstavuje hrozbu pre dopravu či ľudské životy, bude Ministerstvo životného prostredia SR vyhodnocovať do konca tohto roka. Informoval o tom minister životného prostredia Peter Žiga po kontrole prác na inžinierskogeologickom prieskume. Ten plánujú geológovia dokončiť do konca roka a so sanáciou chcú začať v marci 2016. Odhadované náklady na zlepšenie havarijnej situácie za vyše 900 tisíc eur budú uhradené zo štátneho rozpočtu.

Európska cena Natura 2000

18.11.2015 Európska komisia vyhlásila tretie kolo prestížnej súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Zapojiť sa do nej môžu jednotlivci, vládne i mimovládne organizácie vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií a podnikateľských subjektov. Prihlášky možno vyplniť len on-line prostredníctvom webovej stránky Európskej komisie a podať do 15. decembra 2015. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z európskej stratégie biodiverzity do roku 2020.

Ochrana vodných diel sa po útokoch v Paríži zvýši

16.11.2015 Ochrana dôležitých objektov kritickej infraštruktúry v rezorte životného prostredia sa do odvolania zvýšila. Po zasadnutí krízového štábu rezortu o tom rozhodol minister Peter Žiga.

MŽP pozastavilo ďalší vývoz nespracovanej slonoviny

16.11.2015 Pytliactvo a nelegálny obchod so slonovinou predstavujú v súčasnosti najvážnejšie bezprostredné ohrozenie slona afrického.Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v záujme zvýšenia ochrany slonov a v súlade s právnymi predpismi Európskej únie rozhodlo pozastaviť až do odvolania vydávanie povolení na re-export nespracovanej slonoviny zo Slovenskej republiky do krajín mimo Európskej únie. Po Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Rakúsku, Holandsku, Švédsku a Česku je Slovensko ďalšia krajina, ktorá prijala takéto opatrenie.

Bardejovská obec dostala ochranu pred storočnou vodou

08.11.2015 Obec Kružlov v okrese Bardejov, ktorá zažila v priebehu niekoľkých rokov desať záplav, má novú protipovodňovú ochranu. Tá by ju mala ochrániť aj pred storočnou vodou. Vodný tok Slatvinec, ktorý sužoval obyvateľov záplavami, má spevnené brehy so zvýšeným prietokom. Celková dĺžka stavby predstavuje vyše dvoch kilometrov. Stavbu odovzdal do užívania premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom a vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Minister Peter Žiga skontroloval práce na odstránení čiernej skládky Letanovský mlyn

07.11.2015 Na odstraňovanie nelegálnej skládky Letanovský mlyn, ktorá zostala na mieste bývalej rómskej osady, sa prišiel na Spiš pozrieť premiér Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Čierna skládka sa nachádza na mieste jednej zo vstupných brán do Slovenského raja. Obec Spišské Tomášovce, v ktorej katastri sa skládka nachádza, získala ako jedna z 219 obcí podporu v rámci programu Veľké upratovanie Slovenska. Z nelegálnej skládky vyvezú 1500 ton komunálneho odpadu.

Časť Zemplínskej šíravy prešla po polstoročí modernizáciou. Pred povodňou chráni Michalovce a desať obcí

06.11.2015 Zrekonštruovaný bezpečnostný priepad na Zemplínskej šírave dokáže v prípade povodní zachytiť vyše sto miliónov metrov kubických vody. Je to najväčší retenčný objem zo všetkých vodných nádrží na Slovensku. Protipovodňovú stavbu v Zalužiciach odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku. Zemplínska Šírava chráni pred povodňami 45 tisíc obyvateľov nielen z Michaloviec, ale aj z ďalších okolitých desiatich východoslovenských obcí. Celkové náklady sú zhruba 920 tisíc eur a príspevok z eurofondov predstavuje vyše 875 tisíc eur.

Vodohospodári budú bojovať proti povodniam modernou technikou

06.11.2015 Nové moderné technicko-prevádzkové zariadenia získali košickí vodohospodári na boj proti povodniam. Nahradia ním zastaranú techniku, ktorej časť slúži už 30 rokov. Nákladné automobily, kolesové rýpadlá, terénne osobné autá a pojazdné dielne dnes v Košiciach odovzdal minister životného prostredia Peter Žiga. Vybavenie s 35 kusmi techniky má hodnotu 4,28 milióna eur. Ide o prvú časť výbavy, ktorú dostali pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. Techniku postupne získajú ďalšie vodohospodárske závody v Bratislave, Piešťanoch a Banskej Bystrici.

Stará Ľubovňa už má protipovodňovú ochranu pred storočnou vodou

05.11.2015 Obyvateľov Starej Ľubovne majú pred prípadnou povodňou ochrániť štyri novovybudované hrádze pozdĺž oboch strán rieky Poprad. Náklady na ich vybudovanie predstavovali viac ako milión eur a ich celková dĺžka je dva kilometre. Všetky hrádze sú projektované na storočné povodňové prietoky, ktoré sú vyrátané na 750 až 810 metrov kubických vody za sekundu. Protipovodňovú ochranu odovzdal do užívania minister životného prostredia Peter Žiga spoločne s vodohospodármi so Slovenského vodohospodárskeho podniku, symbolicky na Mýtnej ulici v Starej Ľubovni, kde pred vyše piatimi rokmi vyčíňala povodeň.

Poldre pod Levočskými vrchmi ochránia pred záplavami 35 tisíc ľudí

05.11.2015 Kežmarok a široké územie Levočských vrchov, ktorým preteká Kežmarský potok, bude pred záplavami chrániť systém suchých poldrov a ďalších vyše dvesto biotechnických opatrení v lesoch. Jeden z najväčších poldrov v obci Ľubica si prišiel pozrieť počas kontrolného dňa minister životného prostredia SR Peter Žiga. Ide o projekt v hodnote 5 miliónov eur, na ktorý čerpal financie z Operačného programu Životné prostredie štátny podnik Vojenské lesy a majetky.

V Tatrách sa kamzíkom darí, ochranári ich napočítali vyše 1300

05.11.2015 Na území Tatier žije minimálne 1345 kamzíkov, z toho 124 mláďat. Jesenné sčítanie kamzíka vrchovského tatranského vykonali pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku spoločne s pracovníkmi Štátnych lesov TANAP-u, poľského Tatranského národného parku a dobrovoľníkmi.

V Trebišove pribudli vďaka OP ŽP odkanalizované ulice a modernizovaná čistiareň odpadových vôd

04.11.2015 Postaviť novú kanalizáciu pre vyše 26 tisíc obyvateľov Trebišova a blízkych obcí, ako aj zrekonštruovať čistiareň odpadových vôd podľa najprísnejších noriem EÚ a slovenskej legislatívy bolo cieľom vodárenského projektu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ukončený projekt slávnostne odovzdal do užívania predseda vlády SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Projekt za takmer desať miliónov eur bol financovaný s podporu Ministerstva životného prostredia SR a európskych peňazí z Operačného programu Životné prostredie 2007 až 2013.

Vodohospodári a ochranári ukončili revitalizačnú akciu na Dunaji

27.10.2015 Symbolickým krstom nového 45 metrového mosta na Veľkolélsky ostrov bola zavŕšená najväčšia revitalizačná akcia na slovenskom úseku Dunaja. Revitalizačné práce boli financované z medzinárodného projektu LIFE s názvom Ochrana vtáctva Podunajska z prostriedkov Európskej komisie, Ministerstva životného prostredia SR a štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Ministri v Luxemburgu o revízii obchodu s emisiami

27.10.2015 Revízia európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) patrila medzi ústredné témy pondelkového rokovania Rady EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz.

Minister Peter Žiga: Dokončenie ČOV v Bytči umožní 11 tisíc obyvateľom napojiť sa na kanalizáciu

26.10.2015 Stavba čistiarne odpadových vôd v Bytči, ktorá je jednou z najväčších stavieb v rámci Operačného programu Životné prostredie s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur, umožní po dokončení napojiť sa na 65 kilometrov verejnej kanalizácie 11 tisíc obyvateľom a na 52 kilometrov vodovodnej siete 8 500 obyvateľom. Počas kontrolného dňa na stavbe to v Bytči povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Vodárenský projekt s názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča už začiatkom roka 2014 posúdila a schválila Európska komisia.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]