Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodárenskí pracovníci si na súťaži preverili svoje odborné zručnosti

Sily a zručnosť si dnes v Bratislave merali najlepší odborníci desiatich slovenských vodárenských spoločností na 31. ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Podujatie podporil osobnou účasťou minister životného prostredia SR Peter Žiga.

„Vodárenské spoločnosti v súčasnosti zabezpečujú približne 95 percent vodárenských služieb spojených s prevádzkou verejných vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku. Prevádzkovanie verejných vodovodov je zamerané na efektivitu prevádzky, kvalitu služieb zákazníkom, zvýšenie bezpečnosti dodávky pitnej vody, ako aj zníženie jej strát,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Práve na majstrovstve a odbornosti vodárenských pracovníkov veľa záleží. „V súčasnom období, zameranom na intenzívne budovanie verejných vodovodov a najmä verejných kanalizácií, sa odborné schopnosti a znalosti vodárenských pracovníkov využívajú naplno,“ doplnil šéf envirorezortu.

V rámci súťaže zápolili dvojčlenné družstvá v dvoch disciplínach, v montáži a oprave vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických postupov vytyčovaním trasy vodovodného potrubia, jeho súčastí a hľadaní porúch.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže