Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Bratislave sa začalo rokovanie V4 v oblasti životného prostredia

Čistota ovzdušia, odpadové hospodárstvo a politika zmeny klímy sú hlavné témy dvojdňového rokovania ministrov životného prostredia krajín V4, ktoré sa dnes začalo v Bratislave. Slovensko je od júla 2014 na rok predsedníckou krajinou Vyšehradskej štvorky a diskusii predsedá minister Peter Žiga. Špeciálne pre rokovania v oblasti životného prostredia a klimatickej zmeny prijalo pozvanie aj Bulharsko a Rumunsko.

Predstavitelia krajín sa zhodujú v tom, že podporujú snahy Európskej komisie v oblasti návrhov zvyšovania kvality ovzdušia, ciele do roku 2030 sú však skôr indikatívne a ambiciózne. Navrhovaná revízia smernice EK má zaviesť prísnejšie národné emisné stropy pre šesť hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie pre roky 2020 a 2030. V prípade balíčka odpadového hospodárstva, ktorý komisia pripravuje, sa krajiny V4+ zhodli na potrebe zvýšiť úroveň recyklácie a razantne sa odkloniť od skládkovania. Je však potrebné zohľadniť špecifickú situáciu a štartovaciu pozíciu jednotlivých krajín.

Diskusia pokračuje oblasťou politiky zmeny klímy a pozíciou regiónu v oblasti Rámca 2030 pre politiku zmeny klímy a energetiku. Hodnotiť sa budú medzinárodné rokovania a východiská, vrátane minulotýždňového klimatického samitu OSN v New Yorku, kde sa zúčastnil aj šéf slovenského envirorezortu.

Slovenskú republiku na rokovaní V4 zastupuje minister Peter Žiga, Bulharsko ministerka Svetlana Zhekova, Česko námestník ministra Jan Kříž, Maďarsko štátni tajomníci Zsolt Szabó a András Rácz. Poľsko reprezentuje štátny tajomník Marcin Korolec a Rumunsko štátny tajomník Mihail Fäcä. Rokovania pokračujú zajtra. K šiestim krajinám V4+ sa pridajú aj politickí zástupcovia Nemecka a Francúzska, ktorí sa chcú zapojiť do dialógu o cieľoch Rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030. O 13. hodine majú predstavitelia krajín V4, Bulharska a Rumunska slávnostne podpísať spoločné vyhlásenie a informovať médiá.

Odbor komunikácie MŽP SR