Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenský raj oslavuje polstoročie svojho vzniku

Patrí medzi najvýznamnejšie a najzaujímavejšie chránené územia a na Slovensku bol prvou chránenou krajinnou oblasťou. Reč je o Národnom parku Slovenský raj, ktorý v tomto roku oslavuje päťdesiate výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa dnes a v piatok 26. septembra priamo v Slovenskom raji stretne na medzinárodnej konferencii takmer dvesto odborníkov, aby zhodnotili polstoročie ochrany prírody tohto územia. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Peter Žiga. O budúcnosti Slovenského raja budú hovoriť nielen ochranári, ale aj vlastníci lesov, starostovia obcí či podnikatelia v cestovnom ruchu.

Konferencie sa zúčastnia delegácie z národných parkov okolitých krajín: Českej republiky, Maďarska, Poľska, ako aj troch národných parkov z Ruskej federácie. Vyvrcholením prvého dňa bude slávnostné ocenenie osobností a inštitúcií spolupracujúcich počas 50-tich rokov so Správou Národného parku Slovenský raj.

Veľkou výzvou pre národný park zostáva jeho zonácia. „Pri tvorbe zonácie máme podstatne ľahšiu úlohu, ako je to v iných národných parkoch,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. V súčasnosti podľa neho pri tvorbe zonácie existuje päť nástrojov na odstránenie problémov s vlastníkmi pozemkov, ktoré chce štát chrániť. Podľa štátneho tajomníka envirorezortu Ilavského je to forma nájomnej zmluvy, tiež výmena pozemkov, finančná náhrada za pozemky, prípadne môže štát odkúpiť najcennejšie pozemky v 5. stupni ochrany a možnosťou je aj dohoda o zmluvnej starostlivosti.

Diskusia v rámci konferencie bude venovaná aj budúcnosti a vyhliadkam Národného parku Slovenský raj vo vzťahu k rozvoju regiónu. „Päťdesiatročná história ochrany prírody v Slovenskom raji je nesporne príležitosťou na zamyslenie a zhodnotenie toho, čo sa podarilo či nepodarilo v území vykonať. Naša snaha smeruje k tomu, aby ostali unikátne prírodne hodnoty územia zachované a zároveň v rozumnej miere prístupné pre návštevníkov,“ povedal generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Milan Boroš.

Viac informácií poskytne Správa Národného parku Slovenský raj. Kontakt: Tomáš Dražil, riaditeľ NP Slovenský raj, 0903 298 217, e-mail: .

Národný park Slovenský raj sa nachádza vo východnej časti Slovenska – v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením vlády SR prekategorizovaný na národný park. Rozloha národného parku je 19 763 ha, ochranné pásmo tvorí 13 011 ha. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Symbolom Slovenského raja je poniklec slovenský, z chránených rastlín sa tu vyskytuje napr. kosatec bezlistý, jazyčník sibírsky, žltohlav európsky a ľalia cibuľkonosná. Európskym unikátom z hľadiska biodiverzity sú Kopanecké lúky, kde na jeden m2 rastie až 74 druhov vyšších rastlín. Z chránených živočíchov tu možno nájsť medveďa, rysa, orla skalného, sokola sťahovavého, ale aj 18 druhov netopierov Ročne územie národného parku navštívi 400 až 600 tisíc turistov.

Odbor komunikácie MŽP SR, Správa NP Slovenský raj, TASR