Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Žiga v Banskej Štiavnici ocenil geológov

Banícka história v Banskej Štiavnici opäť ožila. Konali sa tu tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Ministerstvo životného prostredia v rámci svojich činností zabezpečuje úlohy spojené s oblasťou geológie. Tých, ktorých dlhoročná práca a mimoriadne výsledky v tejto oblasti prispeli k ochrane životného prostredia, ocenil minister životného prostredia Peter Žiga. Čestné uznanie a Ďakovný list ministra životného prostredia udelil Peter Žiga deviatim pracovníkom envirorezortu.

Minister Peter Žiga ocenil prácu geológov výskumníkov. „V poslednom období sa čoraz častejšie stretávame s problematikou zosuvov pôdy, ktoré ohrozujú ľudí a ich majetok. Aj z tohto dôvodu je pre nás nesmierne dôležitý práve geologický výskum, zameraný na mapovanie našej krajiny a na detailné poznanie geologických procesov a javov,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga a dodal: „Nemenej dôležitý je taktiež inžinierskogeologický prieskum, orientovaný najmä na problematiku havarijných zosuvov a zakladania stavieb či sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží.“

Čestné uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie získali: prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD., RNDr. Vladimír Hanzel, PhD., RNDr. Milan Fabian, Ing. Ľubomír Petro, CSc., Ing. Martin Radvanec, CSc., doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. a RNDr. Pavel Bačo,
Ďakovný list ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie si od ministra prevzal RNDr. Ivan Holický.

Celoslovenské oslavy dňa Baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pripravila Slovenská banská komora v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky, ako aj Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky. Podujatie sa v Banskej Štiavnici koná pravidelne už od roku 1998. Jeho súčasťou je aj tradičný salamandrový sprievod za účasti baníkov, ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj významných predstaviteľov samosprávy a štátu. Sprievod predstavuje povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctva a samotného mesta.

 

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR