Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európsky týždeň mobility v envirorezorte

Podporiť udržateľné dopravné opatrenia a prerozdeliť či prebudovať ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. To je hlavným cieľom tohtoročnej kampane v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM). Miestne samosprávy zároveň vyzývajú ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy. Týždeň podujatí vyvrcholí 22. septembra, počas svetového dňa bez áut, aktivitou “Do mesta bez auta!”. Do kampane je zapojených 1 863 samospráv zo 42 krajín, z toho 27 zo Slovenska. . Tieto čísla neustále narastajú, na čom sa významnou mierou podieľa aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho rezortná organizácia – Slovenská agentúra životného prostredia.

Tohtoročná téma kampane ETM "Naše ulice, naša voľba" povzbudzuje ľudí, aby vytvorili mesto, v ktorom chcú žiť. Pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa zapoja do celoeurópskej kampane Európsky týždeň mobility 2014, vyhlásil envirorezort súťaž v piatich kategóriách: aktívna samospráva; originálna aktivita; Efektívne trvalé opatrenie; Originálny video spot a originálna tematická fotografia. Viac informácií o súťaži, kampani a jej hlavnom posolstve je na www.tyzdenmobility.sk.

Envirorezort už v minulosti spolupracoval so samosprávami pri realizácii aktivít ETM. „Získané skúsenosti sme pretransformovali do projektu s názvom Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku a pripojili sme sa k programu Európskej komisie,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Martin Vavřinek.

Do podujatí v rámci ETM sa každoročne pridávajú samosprávy ako Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Margecany či Moldava nad Bodvou. Pribúdajú aj nováčikovia, ktorí sa však zapoja len jednorazovo, bez zachovania kontinuity aktivít a trvalých opatrení. Ministerstvo životného prostredia SR chce využiť túto chýbajúcu koordináciu aktivít na národnej úrovni a slabú osvetu. „Naša národná osvetová kampaň, s finančnou podporou Environmentálneho fondu chce prispieť k zníženiu produkcie oxidu uhličitého a tuhých prachových častíc. Systematické poskytovanie informácií, vzájomná spolupráca a zvyšovanie environmentálneho povedomia sú kroky, ktoré plne korešpondujú s myšlienkou a poslaním ETM. Našou snahou je do aktivít počas ETM zapojiť čo najväčší počet samospráv, základných škôl a ľudí z radov širokej verejnosti, ale i prepravné spoločnosti, združenia, iniciatívy a mimovládne organizácie“, doplnil Martin Vavřinek. 

Vďaka iniciatíve Európskej komisie patrí termín 16. až 22. september na celom svete Európskemu týždňu mobility. Samosprávy zo všetkých kontinentov majú príležitosť zapojiť sa do najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Prvýkrát sa túto myšlienku podarilo uskutočniť v roku 2000. Vyžaduje od účastníckych samospráv, aby vyčlenili minimálne jednu zónu, bežne využívanú na motorovú dopravu, výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Každý ročník ETM sa nesie v znamení špecifickej ústrednej témy, viažucej sa k udržateľnej mobilite. Miestne samosprávy organizujú aktivity a zavádzajú trvalé opatrenia pre občanov v súlade s touto témou.

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP