Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Eco MOBILITY Tour

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná organizácia MŽP SR, pripravuje počas Európskeho týždňa mobility 2014 aj dva výchovné koncerty zamerané na mobilitu v mestách. Nielen na hudobný zážitok sa môžu tešiť žiaci banskobystrickej základnej školy na Moskovskej ulici (16. 9. 2014) a žiaci zvolenskej základnej školy na ulici P. Jilemnického (17. 9. 2014). Podujatia odštartujú ďalšiu sériu výchovných koncertov Thomasa Puskailera, ktorý v tomto roku na svoje ECO TOUR získal záštitu Ministerstva životného prostredia SR.

Talentovaný Thomas - spevák a muzikálový herec, ukončil v júni tohto roku tretí ročník ekovýchovných koncertov. Spolu so spevákom Martinom Madejom prezentovali myšlienky projektu ECO MINI TOUR žiakom základných a študentov stredných škôl v dvanástich mestách Slovenska. Jedinečnú vzdelávaciu šou, ktorá zábavnou formou učí chrániť životné prostredie, videlo vyše 10 tisíc žiakov a študentov.
Po úspešných Eco Glas Tour a Eco Mini Tour Thomas Puskailer a Martin Madej v spolupráci so SAŽP odštartujú nový školský rok práve počas týždňa mobility. Od 16. do 22. septembra 2014 predstavia svoju novú vzdelávaciu šou pod názvom – Eco Mobility Tour. Jej cieľom je zábavnou a náučnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov základných škôl na Slovensku o problematike mobility v mestách, ktorá v sebe zahŕňa napr. podporu udržateľných dopravných opatrení a riešení, prerozdelenie či prebudovanie ulíc i verejných priestranstiev v prospech ľudí. Súčasťou ekokoncertov je bohatý interaktívny program, v rámci ktorého sú použité krátke multimediálne videosekvencie a rozhovory so známymi osobnosťami šoubiznisu (Adelou Banášovou, Sajfom a Nelou Pociskovou). Program je doplnený tematickými pesničkami, súťažami a hovoreným slovom.

Hodinový výchovný koncert je určený žiakom základných škôl na Slovensku. Po jeho skončení je pripravená autogramiáda oboch umelcov. Počas koncertu môžu jeho účastníci získať v rôznych súťažiach od SAŽP drobné vecné ceny. Zúčastnená škola zároveň získa balíček metodických materiálov zameraných na problematiku environmentálnej výchovy. Spevák a muzikálový herec Thomas Puskailer plánuje prezentovať výchovné koncerty aj v ďalších školách v rámci Slovenska.
Bližšie informácie o EKOMOBILITY TOUR, resp. predchádzajúcich koncertoch: http://www.ecotour.sk/o-puskailerov-projekt-ma-zaujem-aj-minister-zivotneho-prostredia/
https://www.facebook.com/ecotoursk

Kontakt: Oddelenie environmentálnej výchovy SAŽP, , 048/43 74 114

Zdroj: SAŽP, OK MŽP SR