Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: September 2014

Strana: [1]  [2] 

V Bratislave sa začalo rokovanie V4 v oblasti životného prostredia

29.09.2014
Čistota ovzdušia, odpadové hospodárstvo a politika zmeny klímy sú hlavné témy dvojdňového rokovania ministrov životného prostredia krajín V4, ktoré sa dnes začalo v Bratislave. Slovensko je od júla 2014 na rok predsedníckou krajinou Vyšehradskej štvorky a diskusii predsedá minister Peter Žiga. Špeciálne pre rokovania v oblasti životného prostredia a klimatickej zmeny prijalo pozvanie aj Bulharsko a Rumunsko. Viac

 

MŽP SR: Bratislava bude hostiť ministrov životného prostredia Vyšehradskej štvorky

26.09.2014
Bratislava sa v dňoch 29. a 30. septembra stane miestom 21. stretnutia ministrov životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ako aj Bulharska a Rumunska. Slovenskú republiku ako hostiteľskú krajinu bude zastupovať minister životného prostredia Peter Žiga. Predstavitelia šiestich krajín budú diskutovať na témy čistoty ovzdušia a prašnosti, politiky zmeny klímy, ako aj odpadového hospodárstva v rámci európskeho kontextu a legislatívy. Viac

 

Slovenský raj oslavuje polstoročie svojho vzniku

25.09.2014
Patrí medzi najvýznamnejšie a najzaujímavejšie chránené územia a na Slovensku bol prvou chránenou krajinnou oblasťou. Reč je o Národnom parku Slovenský raj, ktorý v tomto roku oslavuje päťdesiate výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa dnes a v piatok 26. septembra priamo v Slovenskom raji stretne na medzinárodnej konferencii takmer dvesto odborníkov, aby zhodnotili polstoročie ochrany prírody tohto územia. Záštitu nad podujatím prevzal minister životného prostredia Peter Žiga. O budúcnosti Slovenského raja budú hovoriť nielen ochranári, ale aj vlastníci lesov, starostovia obcí či podnikatelia v cestovnom ruchu. Viac

 

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

24.09.2014
Vládny kabinet dnes schválil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Táto novela zákona mení ustanovenia, ktoré sa po roku jeho aplikácie ukázali ako problémové. Vypustené budú ustanovenia týkajúce sa obchodovania emisií oxidu siričitého a oxidu dusíka. Slovensko s týmito znečisťujúcimi látkami už obchodovať nebude. V zákone zostane obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Dátum účinnosti novely zákona 1. januára 2015 po schválení parlamentom je navrhnutá tak, aby bol dostatok času na oboznámenie sa so schválenými zmenami a doplnkami. Body týkajúce sa vypustenia systému obchodovania majú nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2016. Viac

 

Inšpektori biologickej bezpečnosti zistili len jedno porušenie zákona

22.09.2014
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonáva od vstupu našej krajiny do Európskej únie aj štátny dozor nad používaním genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a kontrolu environmentálneho označovania výrobkov. Inšpektori biologickej bezpečnosti SIŽP urobili v prvom polroku 127 kontrol. Porušenie zákona zistili len v jednom prípade, pri kontrole environmentálneho označovania výrobkov. Viac

 

Cesta orlice Aničky do Afriky je opäť online

19.09.2014
Vo štvrtok 18. septembra predpoludním sa najznámejší slovenský orol krikľavý – orlica Anička vybrala na svoju púť z hniezdiska na Liptove do zimovísk v Afrike. Informácie o trase letu orlice monitorujú vďaka GPS vysielačke ochranári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR – Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku. Jej aktuálnu pozíciu môže verejnosť sledovať na internetovej stránke www.spravatanap.sk. Prvú noc na trase strávila samica orla krikľavého v oblasti Šarišských Michalian. Viac

 

Európsky týždeň mobility v envirorezorte

10.09.2014
Podporiť udržateľné dopravné opatrenia a prerozdeliť či prebudovať ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. To je hlavným cieľom tohtoročnej kampane v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM). Miestne samosprávy zároveň vyzývajú ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy. Týždeň podujatí vyvrcholí 22. septembra, počas svetového dňa bez áut, aktivitou “Do mesta bez auta!”. Do kampane je zapojených 1 863 samospráv zo 42 krajín, z toho 27 zo Slovenska. . Tieto čísla neustále narastajú, na čom sa významnou mierou podieľa aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho rezortná organizácia – Slovenská agentúra životného prostredia. Viac

 

Minister Peter Žiga: V Bruseli budeme presadzovať realistickejšie environmentálne ciele EÚ

30.09.2014
Ciele, ktoré chce Európska únia v oblasti znižovania emisii skleníkových plynov, odpadového hospodárstva a politike zmeny klímy dosiahnuť do roku 2030 by mali byť realistickejšie. Zhodli sa na tom dnes v Bratislave pri podpise spoločného vyhlásenia zástupcovia pre oblasť životného prostredia krajín Vyšehradskej štvorky (V4), Rumunska a Bulharska. Tí počas dvojdňového rokovania dohadovali spoločný postup krajín pred októbrovým summitom EÚ, na ktorom sa budú prerokovávať tieto oblasti. Slovenskú republiku na rokovaní V4 zastupoval minister životného prostredia Peter Žiga. Spoločné stanoviská chcú krajiny V4, Rumunska a Bulharska zastávať aj na decembrovej 20. konferencii strán klimatického dohovoru, ktorý sa uskutoční v decembri v peruánskej Lime. Dnes sa k rokovaniam o cieľoch Rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 pripojili aj zástupcovia Nemecka a Francúzska. Viac

 

Otvorené dvere do sveta geológie

15.09.2014
Je už pravidlom, že geológovia každoročne otvárajú dvere širokej verejnosti do sveta geológie, ktorý je pre mnohých nie celkom neznámy. Takáto príležitosť bude v sobotu, 20. septembra na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Viac

 

Minister Peter Žiga vystúpil na Klimatickom summite 2014 v New Yorku

24.09.2014
Za účasti viac ako 130 prezidentov, šéfov vlád a ministrov bol v utorok na pôde OSN v New Yorku Klimatický summit 2014. Zvolal ho generálny tajomník svetovej organizácie Pan Ki-mun, aby priniesol potrebný politický impulz a novú dynamiku do medzinárodných klimatických rokovaní. Slovensko na summite reprezentoval minister životného prostredia Peter Žiga. V rámci plenárneho zasadnutia vystúpil na tému Národné aktivity a ambície krajín na znižovanie emisií. Viac

 

SIŽP pokutovala za znečisťovanie ovzdušia

12.09.2014
Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v prvom polroku 296 kontrol v oblasti ochrany ovzdušia. Zamerali sa najmä na dodržiavanie zákonov o ovzduší, o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o fluórovaných skleníkových plynoch. Porušenie predpisov zistili pri každej šiestej kontrole. Uložili 28 pokút v celkovej výške 24 370 eur a 15 opatrení na nápravu. Viac

 

Eco MOBILITY Tour

12.09.2014
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná organizácia MŽP SR, pripravuje počas Európskeho týždňa mobility 2014 aj dva výchovné koncerty zamerané na mobilitu v mestách. Nielen na hudobný zážitok sa môžu tešiť žiaci banskobystrickej základnej školy na Moskovskej ulici (16. 9. 2014) a žiaci zvolenskej základnej školy na ulici P. Jilemnického (17. 9. 2014). Podujatia odštartujú ďalšiu sériu výchovných koncertov Thomasa Puskailera, ktorý v tomto roku na svoje ECO TOUR získal záštitu Ministerstva životného prostredia SR. Viac

 

V ZOO Bojnice spálili nosorožie rohy

22.09.2014
Ministerstvo životného prostredia SR považuje akékoľvek používanie a obchodovanie s rohmi nosorožcov za neprijateľné. Na pamiatku všetkých upytliačených nosorožcov spálili v Zoologickej záhrade Bojnice nosorožie rohy z nelegálneho obchodu zaistené na území Slovenska. Tohto symbolického aktu sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Spálením šiestich rohov nosorožcov sa envirorezort pridal k ďalším krajinám sveta, ktoré si takto pripomínajú 22. september – Svetový deň nosorožcov. Viac

 

Vodárenskí pracovníci si na súťaži preverili svoje odborné zručnosti

11.09.2014
Sily a zručnosť si dnes v Bratislave merali najlepší odborníci desiatich slovenských vodárenských spoločností na 31. ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Podujatie podporil osobnou účasťou minister životného prostredia SR Peter Žiga. Viac

 

Vodárenské spoločnosti podporujú novelu vodného zákona

10.09.2014
Asociácia vodárenských spoločností (AVS) podporuje novelu vodného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Informovali o tom dnes jej zástupcovia na tlačovej konferencii v Bratislave. Aktivisti proti vývozu vody do zahraničia chcú podľa prezidenta AVS Stanislava Hrehu v konečnom dôsledku to isté ako vláda. Novela, ktorú začiatkom júna schválil vládny kabinet, čaká momentálne na schválenie v parlamente. Viac

 
Strana: [1]  [2]