Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník MŽP Vojtech Ferencz na zasadnutí Rady ministrov v Luxemburgu

Za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha Ferencza zasadala v utorok 28. októbra v Luxemburgu Rada ministrov životného prostredia. Z iniciatívy Slovenska bolo ešte pred zasadnutím Rady koordinačné stretnutie krajín V4, ktoré sa venovalo predovšetkým problematike aktuálne diskutovanej odpadovej legislatívy. V rámci budúcich rokovaní na úrovni V4 by Maďarsko, Česká republika i Poľsko uvítali diskusiu k problematike balíčka o čistejšom ovzduší a reforme systému obchodovania s emisnými kvótami.

Rada ministrov prijala závery k ozeleneniu európskeho semestra a Stratégie Európa 2020 a  k rokovaniam o zmene klímy COP20 v Lime. Orientačná diskusia ministrov k návrhu EK v súvislosti s odpadovým balíčkom potvrdila obavy väčšiny členských štátov z príliš ambicióznych cieľov a potrebu hľadať riešenia uplatniteľné v podmienkach všetkých členov vrátane nastavenia efektívnych nástrojov pre monitorovanie a reporting. Celkovo však delegácie vidia potrebu pokračovať v diskusii o budúcich, avšak realistických cieľoch pre znižovanie skládkovania a zvýšenie miery recyklácie odpadov. Viaceré krajiny považujú aspekt prevencie vzniku odpadov za podstatný prvok pre zlepšenie nakladania s odpadmi v kontexte zdrojovej efektívnosti a obehového hospodárstva. Témou pracovného obeda bolo hodnotenie rámca 2030 pre oblasť zmeny klímy a energetiky prijatého na minulotýždňovom summite v Bruseli.

Problematika odpadov bola aj hlavnou témou bilaterálneho stretnutia štátneho tajomníka V. Ferencza s českým ministrom životného prostredia Richardom Brabcom.

Odbor komunikácie MŽP SR