Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Povodniam na tokoch v okrese Kežmarok by malo zabrániť niekoľko poldrov

Povodniam v okrese Kežmarok by mali zabrániť poldre, teda suché nádrže, na niekoľkých tokoch. Informoval o tom dnes štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz. Dva poldre by mal vybudovať Slovenský vodohospodársky podnik, ďalšie budú riešiť Vojenské lesy a majetky SR. Tie v tejto súvislosti žiadajú o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie 2007 - 2013.

„Náklady na výstavbu poldrov, ktoré chcú realizovať Vojenské lesy a majetky SR, budú predstavovať päť až šesť miliónov eur,“ povedal Vojtech Ferencz. Ich žiadosť je momentálne v riešení, rozhodnúť o nej by sa malo podľa neho do dvoch mesiacov. Následne by sa mohla začať výstavba 14 menších poldrov vo vojenskom obvode Javorina, ktoré by zachytávali väčšie množstvo vody pri výdatnejších zrážkach či topení snehu z kopcov. „Jeden polder bude do roku 2016 vybudovaný aj na toku Ľubica, práce by sa mohli začať na budúci rok. Druhý na Tvarožnianskom potoku, tam sú o niečo horšie vlastnícke vzťahy. Predpokladáme, že stavebné povolenie by sme mohli mať v závere budúceho roka a ukončenie prác predpokladáme v roku 2017,“ povedal o zámere generálny riaditeľ SVP Marián Supek. Tento projekt by mal byť financovaný z vlastných zdrojov SVP. V konečnej fáze by mali pri povodňovej vlne oba poldre dohromady zadržať päť miliónov kubíkov vody. Zabránilo by sa tak povodniam nielen v Kežmarku a Ľubici, ale aj v širokom okolí. V tejto súvislosti spolupracuje MŽP SR aj s rezortom obrany.
Prípravná fáza projektu, vrátane projektovej dokumentácie a majetkového vysporiadania, bude stáť podľa štátneho tajomníka Ferencza asi 200 tisíc eur, samotná výstavba dvoch väčších poldrov ďalších 3,3 milióna eur. „Požiadali sme Ministerstvo financií SR o rokovanie, aby sa navýšil rozpočet pre náš rezort. Máme aj záchrannú brzdu, keby bolo veľmi zle, môžeme v rámci SVP siahnuť po úverových prostriedkoch, čo však nechceme robiť,“ zdôraznil Vojtech Ferencz s tým, že cieľom MŽP je čo najviac eliminovať povodne v tejto oblasti.

Plán ochrany pred povodňami nielen intravilánu mesta Kežmarok, ale aj okolitých obcí, dnes rezort životného prostredia predostrel na rokovaní so zástupcami samosprávy v Kežmarku. Zároveň sa na stretnutí zúčastnili aj organizátori petície za riešenie povodňovej situácie, pod ktorú sa podpísalo 3500 nespokojných občanov regiónu. Mesto Kežmarok a okolité obce totiž v priebehu štyroch rokov postihli dve veľké povodne - prvá bola v roku 2010 a druhá na jar tohto roka. Problémy však malo nielen samotné mesto, ale aj obce Ľubica, Tvarožná, Ihľany či Holumnica.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR