Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR: Nový zákon o odpadoch priblíži SR k lepšie separujúcim krajinám

Zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu a znížiť jeho kapacity na skládkach je cieľom zmien, ktoré prinesie nový zákon o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Legislatíva prinesie tiež delenú zodpovednosť za odpady medzi výrobcov a samosprávy. O budúcnosti odpadového hospodárstva na Slovensku dnes hovorí na konferencii vo Zvolene takmer 200 zástupcov ministerstiev, samospráv, výrobcov a odborníkov v tejto oblasti. Ministerstvo životného prostredia SR na podujatí zastupuje štátny tajomník Vojtech Ferencz. Nový zákon o odpadoch envirorezort v auguste predložil na posúdenie Európskej komisii, na tzv. vnútrokomunitárne pripomienkové konanie, ktoré bude trvať niekoľko mesiacov. Po jeho skončení a vyhodnotení pripomienok, bude o zákone rokovať vláda a parlament. Zákon by mohol vstúpiť do platnosti v lete 2015.

"Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov a zmien v triedenom zbere prinesie významnú úsporu pre samosprávu a ekonomickú motiváciu pre intenzívnejšie separovanie a následné zhodnocovanie odpadu. Do značnej miery to rieši aj akútny problém, ktorým je nedostatok peňazí na triedený odpad v mestách a obciach," pripomenul štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

Nedostatok finančných prostriedkov v systéme je jedným z dôvodov, pre ktoré SR zostáva v triedení nielen za ostatnými krajinami Európskej únie, ale aj za susednými krajinami. Napríklad v porovnaní s Českou republikou vytriedia občania Slovenska o 14 kilogramov odpadu menej. Kým v ČR je to 39 kg za rok, na Slovensku len 25 kg.

Cieľom nového zákona o odpadoch je umožniť, aby aj na Slovensku vznikol efektívny systém financovania triedeného zberu odpadu, podobne, ako je tomu v iných krajinách.

Výrobcovia i samosprávy nový zákon o odpadoch vítajú. Samosprávam prinesie viac financií do triedeného odpadu a občan, obyvateľ miest a obcí, bude mať okrem iného oveľa komfortnejší prístup k zberovým kontajnerom či vreciam určeným na triedenie odpadu.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR