Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy Október 2014

Strana: [1]  [2] 

V Žiline slávnostne otvorili výstavu Ekoplagát ´14

31.10.2014
Vo výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline vo štvrtok 30. októbra slávnostne otvorili výstavu spojenú s vyhlásením víťaza a odovzdávaním cien trinásteho ročníka súťaže Ekoplagát ´14, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR. Cenu Grand Prix 13. medzinárodného trienále - súťažnej prehliadky plagátov s problematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát'14 získal Poliak Lex Drevinsky za plagát Tance s vlkmi. Viac

 

V Bardejove dobudujú kanalizáciu za 1,6 milióna eur

31.10.2014
Predstavitelia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti spolu s ministrom životného prostredia SR Petrom Žigom dnes v Bardejove slávnostne začali výstavbu chýbajúcej kanalizácie. V rámci projektu za viac ako 1,6 milióna eur sa zvýši pripojenie obyvateľov v rámci mesta na kanalizáciu na 97,4 % a vytvorí sa 237 nových domových prípojok v dĺžke 1724 metrov. Viac

 

Vodohospodári začali opravovať 265 ročný tajch

30.10.2014
Pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) začali rekonštruovať ďalší z historických štiavnických tajchov – vodnú nádrž Červená studňa. Počas najbližších týždňov vodohospodári vyrúbu 88 nežiaducich stromov, krovie a vyčistia zhruba 25 árovú plochu od buriny a vykosia starú vysokú a poľahnutú trávu. Ponad hrádzu prenosným čerpadlom vyčerpajú niekoľko tisíc kubíkov vody, pretože výpustné zariadenie tohto 265 ročného tajchu je nefunkčné. Po Dolnohodrušskej vodnej nádrži a Veľkej Richňave je tak Červená studňa už tretím tajchom, ktorý vodohospodári obnovia. Zároveň je jediným, ktorý bude SVP opravovať z vlastných prostriedkov. Rekonštrukčné práce si v prvej etape vyžiadajú zhruba 26 tisíc eur. Viac

 

MŽP: Výstavba nultého obchvatu Bratislavy si vyžiada kompenzačné opatrenia v ochrane prírody

29.10.2014
Výstavba diaľničného úseku D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever patrí pre naliehavé dôvody k projektom vyššieho verejného záujmu. Rozhodla o tom vláda SR. Nepriaznivý vplyv výstavby na životné prostredie a integritu územia sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000 budú kompenzovať opatrenia za viac ako 9,6 milióna eur. K návrhu sa pozitívne vyjadrila EK, aj tretí sektor. Viac

 

Obce na Dunaji sa vďaka novým pontónom sprístupnia osobnej lodnej doprave

29.10.2014
Od novembra budú na Dunaji v prevádzke nové pontóny potrebné na lodnú dopravu medzi Bratislavou, Čunovom, Hamuliakovom a Šamorínom. Pontóny na žiadosť obcí v povodí Vodného diela Gabčíkovo vybudovala rezortná organizácia MŽP SR, Vodohospodárska výstavba, š.p. Prístavné plávajúce móla boli hlavná podmienka realizácie projektu rozšírenia osobnej lodnej dopravy na vodnom diele. Viac

 

MŽP SR: Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 získala Liptovská Teplička

29.10.2014
Ministerstvo životného prostredia SR udelilo v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014. Laureátom sa stala obec Liptovská Teplička s projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. Cenu víťaznej obci odovzdal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Liptovská Teplička bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnej súťaži Cena Rady Európy za krajinu 2015. Viac

 

Štátny tajomník MŽP Vojtech Ferencz na zasadnutí Rady ministrov v Luxemburgu

29.10.2014
Za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha Ferencza zasadala v utorok 28. októbra v Luxemburgu Rada ministrov životného prostredia. Z iniciatívy Slovenska bolo ešte pred zasadnutím Rady koordinačné stretnutie krajín V4, ktoré sa venovalo predovšetkým problematike aktuálne diskutovanej odpadovej legislatívy. V rámci budúcich rokovaní na úrovni V4 by Maďarsko, Česká republika i Poľsko uvítali diskusiu k problematike balíčka o čistejšom ovzduší a reforme systému obchodovania s emisnými kvótami. Viac

 

MŽP SR: V Tatrách je rekordne veľa kamzíkov

28.10.2014
Celkovo 1389 kamzíkov napočítali ochranári a lesníci počas októbrového spočítavania na území celého Tatranského národného parku. Na slovenskej strane Tatier žije z celkového počtu 1018 kamzíkov. Tohtoročné jesenné spočítanie len potvrdilo už minuloročné údaje o rekordných stavoch kamzičej populácie v Tatrách. Kamzičiu zver spočítali pracovníci partnerských organizácií – Správy Tatranského národného parku, Štátnych lesov TANAP-u, poľského Tatranského národného parku, Mestského podniku Spišská Belá a členovia stráže prírody. Viac

 

Skončil sa Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm

28.10.2014
Slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením autorov víťazných snímok sa v Bratislave skončil 41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm. Cenu Vlády SR a Cenu Ministerstva životného prostredia SR odovzdal štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský. Viac

 

Minister Peter Žiga sa stretol s riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry Hansom Bruyninckxom

24.10.2014
V Bratislave sa skončilo medzinárodné stretnutie zástupcov 39 krajín, ktoré sú združené v Európskej environmentálnej agentúre EEA. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Peter Žiga rokoval s výkonným riaditeľom EEA Hansom Bruyninckxom na témy zelenej ekonomiky, hodnotenia stavu životného prostredia, 7. environmentálneho akčného plánu, ale aj úlohy EEA v rámci inštitúcií EÚ. Z výsledkov medzinárodného stretnutia, ktoré sa prvýkrát konalo na Slovensku, vyplýva potreba intenzívnejšej spolupráce slovenských inštitúcií v oblasti koncipovania environmentálnej stratégie, interpretácie dát a príprave hodnotiacich správ o stave životného prostredia. Viac

 

Povodniam na tokoch v okrese Kežmarok by malo zabrániť niekoľko poldrov

24.10.2014
Povodniam v okrese Kežmarok by mali zabrániť poldre, teda suché nádrže, na niekoľkých tokoch. Informoval o tom dnes štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz. Dva poldre by mal vybudovať Slovenský vodohospodársky podnik, ďalšie budú riešiť Vojenské lesy a majetky SR. Tie v tejto súvislosti žiadajú o pridelenie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie 2007 - 2013. Viac

 

MŽP SR: Povodne spôsobili za prvý polrok škody za takmer 22 miliónov eur

22.10.2014
Povodne v prvom polroku 2014 na Slovensku spôsobili škody za vyše 21,8 milióna eur. Našťastie si nevyžiadali ľudský život, k čomu prispeli efektívne zorganizované záchranné práce. Zaplavených bolo 1407 obytných budov a 666 nebytových budov. Voda poškodila viac ako 22 kilometrov ciest I. triedy a takmer 120 kilometrov II. a III. triedy.Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky za 1. polrok 2014, ktorú schválila vláda SR. Dokument vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra. Viac

 

Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia

30.10.2014
Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Jeho riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Slovensku sa tým otvorila možnosť čerpať v novom programovom období finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v objeme takmer 3,138 miliardy eur. Spolu s národným spolufinancovaním, ktoré predstavuje približne 1,17 miliardy eur, tak operačný program bude vytvárať finančný rámec pre poskytnutie podpory vo výške viac ako 4,308 miliardy eur. Viac

 

MŽP SR: Poslanci schválili ústavný zákaz vývozu vody

21.10.2014
Vývoz vody mimo územia Slovenska bude zakázaný. Vyplýva to z novely Ústavy SR, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Za vládny návrh ústavy z dielne Ministerstva životného prostredia SR zahlasovalo 102 poslancov. Novelu ústavy predstavil vládny kabinet po tom, ako pôvodný návrh novely zákona o vodách kritizovala opozícia a časť aktivisti. Rezort životného prostredia však od začiatku zdôrazňoval, že jeho cieľom je vodu chrániť a jej vývoz zakázať. Dôkazom je samotná zmena Ústavy SR. Viac

 

MŽP SR: V Bruseli zvíťazil reálny pohľad na klimatické ciele

24.10.2014
Európska únia bude aj naďalej celosvetovým lídrom v boji proti zmene klímy. Európska Rada definovala klimaticko-energetické ciele EÚ do roku 2030. Cieľ najmenej 40 percentného zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 do roku 2030 oproti roku 1990 bude záväzný pre EÚ, pričom každá krajina k nemu prispeje svojim povinným dielom. Cieľ týkajúci sa obnoviteľných zdrojov bude záväzný na celoeurópskej úrovni. Slovensku sa tak podarilo presadiť realistickejšie klimatické ciele EÚ, o ktoré sa usilovalo Ministerstvo životného prostredia SR počas nedávneho rokovania ministrov ŽP krajín V4, Rumunska a Bulharska v Bratislave. Prispieť k férovému rozdeleniu záťaže medzi členskými štátmi majú kompenzačné finančné nástroje, zohľadňujúce princípy solidarity, odhadom vo výške 3 miliardy eur. Viac

 
Strana: [1]  [2]