Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník Vojtech Ferencz odovzdal ocenenia Zlatý mravec 2014

V rámci 10. ročníka medzinárodnej konferencie Deň odpadového hospodárstva organizátori ocenili päť inovatívnych projektov z oblasti odpadového hospodárstva. Ocenenia v podobe sošky zlatého mravca a certifikátu autorom víťazných projektov odovzdal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Cieľom ocenenia Zlatý mravec je dostať do povedomia verejnosti problematiku odpadov a ich spracovávania.

Počas slávnostného otváracieho príhovoru štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz poukázal na nevyhnutné systémové zmeny v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré prinesie nový zákon o odpadoch. „Sme presvedčení, že nový zákon o odpadoch je dôležitou a zásadnou legislatívnou zmenou. Potrebujeme nastaviť celý systému odpadového hospodárstva tak, aby tu vládli transparentné vzťahy a Slovenská republika bola schopná napĺňať prísne ciele nastavené legislatívou Európskej únie,“ povedal štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz.

O udelení ocenení Zlatý mravec 2014 v piatich kategóriách rozhodovala deväťčlenná porota zložená zo zástupcov spoločností zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom a nezávislých odborníkov z tejto oblasti.

V kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo ocenenie získalo Združenie obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v Palárikove za projekt Systém trvalo udržateľného triedeného zberu. Porota na projekte ocenila finančnú efektívnosť a dlhodobé bezproblémové fungovanie.
Spoločnosť CM European power Slovakia získala ocenenie v kategórii Firemné odpadové hospodárstvo. V rámci jej projektu Nové riešenia v nakladaní s odpadmi v intenciách cieľov odpadového hospodárstva SR porota ocenila systém spracovania popolčeka.
Ocenenou spoločnosťou v kategórii Inovatívne riešenia sa stala spoločnosť JRK Waste Management za projekt Kitchen Waste. Projekt je zameraný na spracovanie kuchynského a reštauračného odpadu pomocou kompostovania v kompostovacích zariadeniach, ktoré môžu fungovať priamo v reštauračných zariadeniach.
V kategórii Environmentálna výchova ocenenie získali Nadácia Kosit a spoločnosť Naturpack za projekt Ekoknižka ježka Separka a slimáčika Naturpáčika. Kniha podľa poroty zábavným spôsobom predstavuje detským čitateľom problematiku ochrany prírody.
Posledným oceneným v kategórii Študentský projekt bol absolvent Roland Zakhar zo Slovenskej technickej univerzity za jeho diplomovú prácu Anaeróbne spracovanie bioodpadu z výroby cystínu. Porota na práci ocenila výsledky praktických výskumov a aktívnu spoluprácu s podnikom Biotika Slovenská Ľupča.

Organizátormi súťaže Zlatý mravec sú Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie Slovenska, Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, spoločnosť Reclay Slovensko a ministerstvo životného prostredia. Cieľom súťaže je podľa organizátorov dostať do povedomia verejnosti problematiku odpadov a ich spracovávania. Ocenenie udeľujú od roku 2006.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA