Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sanačné práce na zosuvoch pri Prievidzi by mali byť hotové v decembri

Sanáciu zosuvov, ktoré postihli prímestské časti Prievidze Veľká Lehôtka a Hradec, by mali pracovníci dokončiť v polovici decembra. Väčšia časť prác, ktoré boli vyčíslené približne na 800 tisíc eur a hradí ich štát, je už dokončená. Priebeh prác skontroloval minister životného prostredia Peter Žiga.

Nateraz sú preinvestované približne tri štvrtiny z celkovej sumy vyčlenenej na sanáciu. Po preinvestovaní týchto prostriedkov, dúfam, že budeme môcť skonštatovať, že sme zvýšili kvalitu a získali sme väčšiu istotu, že sa daný svah nebude zosúvať..., ale keď sa vám posúva celý Vtáčnik niekoľko desiatok tisíc rokov, ten tektonický pohyb prebieha. Preto vieme robiť tie práce len v istej úrovni," povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

So sanačnými prácami začal víťaz verejného obstarávania v auguste tohto roka. Na ulici Pavlovská v Hradci sú hotové na 95 percent. Vybudované už sú horizontálne odvodňovacie vrty a stabilizačno-drenážne rebro, ktoré odvádza vodu z tejto ulice. V lokalite Na stanište sa zase realizuje jeden horizontálny vrt, ďalší je už dokončený. Vo Veľkej Lehôtke pokračujú práce na zabezpečovaní miestneho potoka, plus sa buduje stabilizačno-drenážne rebro na ulici Remeselnícka a tri odvodňovacie vrty. 

Cieľom týchto prác bude podľa geológov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra preukázať aj účinnosť sanačných opatrení na zabezpečenie ochrany života a majetku občanov. Ich výsledky budú viditeľné možno počas prvého polroka od ich ukončenia. Geológovia predpokladajú, že minimálne tri roky po ukončení prác budú lokality monitorovať, s cieľom zistiť, či dochádza k zlepšeniu stabilizačných pomerov. 

Inžiniersko-geologický prieskum zrealizoval ŠGÚDŠ vo februári tohto roka, potrebné finančné prostriedky sa ministrovi životného prostredia podarilo získať po aprílovom rokovaní so šéfom rezortu financií Petrom Kažimírom. V rovnakom mesiaci ministerstvo zverejnilo predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní na tieto práce. Do neho sa prihlásila firma z Prievidze, ktorá vykonáva sanačné práce za 783.613,20 eur.
Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí od začiatku júna 2013 v štyroch lokalitách - na Pavlovskej ulici, na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke. Obyvatelia majú na svojich domoch popraskané múry, posunuté a zdvihnuté chodníky, múriky, ploty a terasy. Od polovice minulého roka museli svoje príbytky vo Veľkej Lehôtke opustiť už štyri rodiny. Jeden postihnutý dom je v Hradci a tri vo Veľkej Lehôtke, pričom ich stav je havarijný.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Foto: TASR