Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európsky týždeň mobility 2014 vyvrcholil ocenením aktívnych samospráv

Slávnostným odovzdávaním cien spojeným s národným workshopom vyvrcholil v piatok 7. novembra 2014 Európsky týždeň mobility (ETM). V martinskom hoteli Turiec sa stretli zástupcovia úspešných samospráv, predstavitelia inštitúcií a organizácií, ktorým myšlienka mobility a kvality životného prostredia nie je ľahostajná. Na národnom workshope nechýbali riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Martin Vavřinek a vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Do ETM 2014 sa celosvetovo zapojilo 2013 miest v 44 krajinách sveta. V termíne 16. až 22. septembra bol v rôznych kútoch sveta týždeň aktivít na podporu mobility. Výzvu: Naše ulice, naša voľba, hlavné motto tohtoročnej kampane si tento rok zobralo za svoju 28 slovenských miest: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Kolárovo, Komárno, Košice, Krásno nad Kysucou, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Margecany, Martin, Moldava nad Bodvou, Nitra, Poprad, Prešov, Senica, Spišská Nová Ves, Svätý Jur, Šamorín, Tisovec, Tornaľa, Trebišov, Trnava, Turzovka , Zvolen, Želiezovce a Žilina. „Rekordný počet samospráv zo Slovenska zapojených do aktuálneho ročníka dáva nádej, že s mobilitou to v našich mestách myslíme vážne a nechceme sa stať rukojemníkmi automobilov a negatívnych javov, ktoré ich nadmerné používanie so sebou prináša,“ zdôraznil vo svojom príhovore riaditeľ kancelárie ministra životného prostredia Vladimír Rak.

Kampaň za čistejšie ovzdušie – na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku realizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s SAŽP, ktorá aktivity koordinovala na národnej úrovni. Kampaň sa realizovala s finančnou podporou Environmentálneho fondu. Jednotlivé mestá sa mohli zapojiť do súťaže ETM, ktorú vyhlásili MŽP SR a SAŽP. Mestá mohli súťažiť v piatich kategóriách. V prvej - Aktívna samospráva získalo cenu mesto Martin sa schopnosť samosprávy zapojiť čo najviac (6 750) subjektov pôsobiacich na jej území. V kategórii Originálna aktivita dostalo ocenenie mesto Žilinaza originalitu revitalizácie schátraného parku. V kategórii Efektívne trvalé opatrenie zabodovalo najviac mesto Košice za efektivitu a udržateľnosť, keď nainštalovali cyklostojany na celom území mesta. Kategóriu Originálny videospot, kde posudzovali originalitu, kreativitu a schopnosť osloviť čo najširšiu verejnosť, uspelo mesto Lučenec za vytvorenie živej siluety bicykla. Originálna tematická fotografia bola kategória, kde najviac oslovilo mesto Banská Bystrica za vytvorenie fotografie s názvom Naše ulice, naša voľba.

SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR