Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodohospodári znížia odtok vody z Domaše

Od soboty 8. marca začne platiť nový režim vypúšťania vody z VD Domaša do Ondavy, ktorý by mal obmedziť ďalšie znižovanie hladiny nádrže. Tá nateraz dosahuje úroveň 155,85 metra nad morom. Na nevyhnutných opatreniach sa dohodli vodohospodári po stretnutí so štátnym tajomníkom envirorezortu Vojtechom Ferenczom a po rokovaniach s vedúcim odboru starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v Prešove Miroslavom Benkom. Odtok znížia zo súčasných 4,25 na 2,5 kubického metra za sekundu. Minister životného prostredia Peter Žiga sa už v minulosti viackrát osobne zasadil za udržanie hladiny Domaše tak, aby v rámci možností bola nádrž využiteľná aj pre rekreáciu.

V porovnaní s rokom 2013 súčasnú úroveň hladiny dosahovala Domaša začiatkom marca pri zaručenom odtoku 2,5 kubického metra za sekundu. Oproti minulému roku je však aktuálna situácia vážnejšia, pretože nedostatok zrážok a zásoby snehu v povodí Ondavy sú nulové. Preto nemožno očakávať stúpanie hladiny.

Upravený režim plánujú vodohospodári zachovať predbežne do konca marca. Neskôr, keď to situácia dovolí, sú pripravení prejsť na pôvodný sanitárny prietok vypúšťania 4,9 kubického metra za sekundu. Vodohospodári sú presvedčení, že k naplneniu Domaše v dostatočnom predstihu pred letnou sezónou prispeje okrem spomínaného opatrenia aj dážď.

Maximálna prevádzková hladina Domaše je stanovená na kótu 162 metrov nad morom. Pre účely letnej rekreácie je prijateľná už nadmorská výška hladiny na úrovni 159 metrov nad morom.

Odbor komunikácie MŽP SR