Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V rámci školského programu Enviróza sa začala súťaž o najlepšiu fotografiu

Zvýšiť informovanosť detí a mladých ľudí o problematike environmentálnych záťaží prostredníctvom fotografií je cieľom školského programu Enviróza. Súťaž organizuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Žiaci a študenti môžu svoje fotografie prihlásiť do 31. mája 2014. Po tomto termíne bude na portáli www.enviroza.sk spustené verejné hlasovanie o najlepšiu fotografiu. Enviróza je jednou z aktivít projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z európskych peňazí v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Prostredníctvom webového portálu www.enviroza.sk môžu hráči (žiaci a študenti) zapojení do Envirózy prihlasovať svoje fotografie na tému Obyvatelia Envirózy. Znečistenie nepozná hranice. Znečistený vzduch a voda sa voľne pohybujú krajinou a neraz „zablúdia“ aj k nám. Ohrozujú domovy mnohých rastlinných a živočíšnych druhov. Niektoré z nich sa však dokážu prispôsobiť novým podmienkam a vyskytujú sa aj na miestach, kde by sme ich určite nehľadali. Všímajte si život v okolí environmentálnych záťaží. Zachyťte objektívom nemých obyvateľov týchto území a ich netradičné životné podmienky.“

Enviróza je školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Hra sa uskutočňuje v troch krokoch: hráči počas hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.

Podrobné informácie o súťaži sú na internetovej stránke www.enviroza.sk.

Štatút súťaže
Téma a harmonogram 2. kola

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP