Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

P. Žiga: V súvislosti s vodou treba prijímať opatrenia na zvyšovanie kvality života

V období sucha, keď je vody málo, ale aj v období, keď sú povodne, treba na Slovensku prijímať také opatrenia, aby sme ľuďom zvyšovali kvalitu života. Na slávnostnom stretnutí pracovníkov vo vodnom hospodárstve pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) v Banskej Bystrici to povedal minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

V roku 2014 OSN v úzkej spolupráci s členskými krajinami a ďalšími zainteresovanými organizáciami zameriava pozornosť na prepojenie vody a výrobu energie. Mottom pre tento rok je výrok: "Bez energie nie je voda a bez vody nie je žiadna energia." „My vodu vnímame nielen z hľadiska toho, že ju pijeme, ale aj z hľadiska toho, že ňou napríklad vyrábame elektrickú energiu – až 15 percent elektrickej energie, ktorá sa vyrába na Slovensku, je z vody a voda patrí medzi obnoviteľné zdroje, ktoré sa u nás najviac využívajú," podotkol Peter Žiga. Dodal, že voda je dobrý sluha, ale aj zlý pán. „A ako isto viete, my často hovoríme o protipovodňových opatreniach, výstavbe vodných nádrží a podobne. To je presne téma, ktorou sa musíme v súvislosti s vodou zaoberať. Či v období sucha, keď je jej málo, ale aj v období, keď sú povodne, sme pripravení pre ľudí na Slovensku prijímať také opatrenia, aby sme im zvyšovali kvalitu života," konštatoval minister životného prostredia. Na tému varovaní meteorológov, že pre suchú zimu bude nedostatok vody, minister Žiga uviedol, že či už ide o obdobie sucha alebo povodní, vyskytujú sa extrémne situácie a na Slovensku máme dostatočnú sieť vodných nádrží. Ich prostredníctvom zachytávame vodu a aj regulujeme vodu v krajine a v prírode. „V prípade, že máme vody málo, akumulovanú vodu, ktorú máme vo vodných nádržiach, vypúšťame, aby sme vodu v prírode udržiavali," dodal minister.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek na stretnutí konštatoval, že poľnohospodári už nedokážu sami čeliť výkyvom počasia, ktoré sa v posledných rokoch vyskytujú, treba sa preto vrátiť k tzv. hydromelioračným sústavám. Dodal, že ministerstvo pripravilo novú koncepciu rozvoja revitalizácie hydromelioračných sústav, nakoľko sú úseky, ktoré je potrebné veľmi často odvodňovať - najmä na východnom Slovensku, na druhej strane sa vyskytujú oblasti, kde dosahujeme za posledné roky tzv. hodnoty sucha v medzinárodnom ponímaní. „Predpokladáme, že v najbližších rokoch by malo ísť do tohto projektu zhruba 130 miliónov eur," konštatoval minister.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR