Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oddnes možno posielať návrhy na Cenu ministra životného prostredia

Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia. Tí, ktorí sa najviac pričinili o zlepšenie životného prostredia, si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenenia počas 15. výročia slávnostného udeľovania Ceny ministra. Stane sa tak pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2014.

Cenu ministra životného prostredia udeľuje šéf envirorezortu každoročne. Návrhy na ocenenie obcí, podnikov, občianskych združení, ale aj jednotlivcov a kolektívov je možné doručiť na ministerstvo do pondelka 28. apríla 2014. Nominácie treba predložiť formou vyplneného príslušného formulára (formulár jednotlivci, formulár kolektív, obec, občianske združenie) mailom na adresu resp. poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
Cena sa udeľuje od roku 1999 ako nefinančné čestné ocenenie v štyroch kategóriách (obce, podniky, občianske združenia a jednotlivci alebo kolektívy). Cenu udeľuje minister životného prostredia SR na základe odporúčania osobitnej hodnotiacej komisie.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže