Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA predstavili knihu Povodeň na Dunaji 2013

Na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA dnes predstavili obrazovo-slovný knižný dokument Povodeň na Dunaji 2013 v slovenskej i anglickej verzii. Vyše 120 fotografií dokumentuje rekordnú výšku hladiny veľtoku v celej jeho histórii a úspešnú snahu vodohospodárov čeliť jej. Knihu v stánku Ministerstva životného prostredia uviedol štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Supek.


Fotografie zachytávajú rekordnú výšku hladiny Dunaja v celej jeho histórii, ktorá dosiahla v Bratislave 1034 cm, a obetavú prácu vodohospodárov pri zabezpečovaní protipovodňových ochranných zábran, tzv. mobilných hradení, ale aj pri zvyšovaní hrádzí v tých častiach dunajského povodia, kde sa využíva ešte ukladanie vriec naplnených pieskom. V knihe, ktorú vydal bratislavský odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., sú aj fotografie Hasičského a záchranného zboru SR. Z nich mnohé letecké zábery predstavujú unikátne historické fotodokumenty na túto povodeň, ktorá sa aj napriek mohutnosti svojich prietokov a rekordným vodným hladinám stala povodňou s najmenšími škodami na majetku.
V príhovore knihy minister životného prostredia Peter Žiga oceňuje predovšetkým obetavú prácu všetkých zložiek svojho rezortu – vodohospodárov, hydrometeorológov i pracovníkov Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorí veľmi pružne zareagovali na informácie o stúpajúcom Dunaji už na nemecko-rakúskych hraniciach a okamžite zabezpečili dunajské hrádze tak, aby čo najlepšie odolali živelnej sile tohto európskeho veľtoku. Mimoriadne účinne, predovšetkým v Bratislave a Štúrove, im v tom však pomohla vyše 32-miliónová investícia do protipovodňovej ochrany Bratislavy, vybudovanej v rokoch 2005 až 2010. „Potvrdila, že vložiť finančné prostriedky do rozumných a kvalitných protipovodňových opatrení sa vždy oplatí,“ zdôrazňuje minister Žiga,.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vydal túto knihu nateraz len na dokumentačné a reprezentačné účely. Už jej prezentácia na veľtrhu Coneco však ukázala, že záujem o ňu prejavilo množstvo návštevníkov, ktorí by si radi túto knihu uložili do svojich knižníc a uchovali aj pre nasledujúce generácie. Vodohospodári preto zvažujú vydanie knihy Povodeń na Dunaji 2013 aj pre širokú verejnosť. Mohlo by sa tak stať už pri prvom výročí povodne – v júni tohto roka.

Zdroj: SVP, Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: SVP, š.p.