Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister P. Žiga odovzdal do užívania nový systém prednostného radenia vozidiel pri vstupe na kompu medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica

Po 20 rokoch prevádzky Vodného diela Gabčíkovo rezort životného prostredia vyriešil problém komplikovanej dostupnosti obyvateľov obcí Vojka nad Dunajom, Dobrohošť a Bodíky do regiónov na ľavej strane Dunaja a naopak obyvateľom obcí Kyselica, Horný Bar a Rohovce sa zjednoduší prístup na pravý breh Dunaja. Nový elektronický systém radenia vozidiel pri vstupe na kompu odovzdal dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Systém funguje na báze rozoznávania evidenčných čísel vozidiel, pričom vozidlá registrované na občanov s trvalým pobytom v dotknutých obciach vpustí do prednostného pruhu, čím im zabezpečí prístup na kompu bez zbytočného čakania.

„Obyvatelia bývajúci pri prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo sa denne stretávajú s problémom, ako sa dostať z jednej strany na druhú. Toto prijaté a realizované opatrenie uľahčí život občanom, ktorí o toto riešenie požiadali kompetentné orgány," povedal minister s tým, že rezidenti majú pri vstupe na kompu prednosť.

Šéf envirorezortu prisľúbil prítomným starostom okolitých obcí, že od 1. januára 2015 začne medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica premávať nová, modernejšia kompa,ktorá by bola aj v nepriaznivom počasí prevádzkyschopná. „Dohodli sme sa na tom, že od prvého januára bude premávať nová kompa," konštatoval minister.

Generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba š. p. a splnomocnenec vlády pre VDG Ladislav Lazár podčiarkol, že vodné dielo má slúžiť a pomáhať občanom. "Povodne už nehrozia ale sú problémy, ktoré treba riešiť. Kompa bola predovšetkým určená pre obyvateľov priľahlých obcí, ktorí po zaplavení cesty majú sťažené podmienky dopravy," upozornil. Pripomenul, že občania odrezaných obcí majú nárok na prednostný vstup na kompu. Túto možnosť môžu využiť len autá, ktoré majú právo prednostnej jazdy.

Podľa jeho slov sa dobudovali aj informačné tabule o odchodoch kompy. "V prípade poruchy, alebo iných problémov obyvatelia všetkých dotknutých obcí získajú aktuálnu informáciu a premávke plavidla," vysvetlil.

V mene starostov okolitých obcí sa ministrovi a splnomocnencovi vlády poďakoval starosta obce Vojka nad Dunajom Donát Álló. "Narastajúca zaťaženosť kompy súvisiaca so zvýšenou návštevnosťou regiónu a prepravou rekreantov išla na úkor našich obyvateľov. Oni kompu využívajú v každodennom, bežnom živote," ozrejmil. Dodal, že títo ľudia pomocou kompy sa dostávajú do práce, k lekárovi, do školy atď. Poukázal na to, že tento nový systém pomôže obyvateľom, ktorí prvýkrát cítia, že po vybudovaní VDG sa urobilo niečo, čo slúži miestnym občanom, ktorí žijú v nevýhode.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Foto: TASR