Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva „Vyčistime si Európu“ našla na Slovensku ohlas

V záujme redukcie odpadu v prírode a zvýšení povedomia o Európskom týždni redukcie odpadov vyhlásil eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik 10. máj za európsky deň čistenia. Základná myšlienka iniciatívy s názvom „Let’s Clean Up Europe!” je zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov za spoločným účelom – odstrániť odpad vo svojom okolí, odbremeniť voľnú prírodu od odpadkov a čiernych skládok. Na základe výzvy ministra životného prostredia Petra Žigu sa do tejto iniciatívy zapája celý rezort životného prostredia.


Už v stredu 7. mája sa do akcie zapojili pracovníci viacerých správ povodí Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p, rezortnej organizácie MŽP. Napríklad vyše 50 zamestnancov Vodného diela Gabčíkovo čistilo objekty na prívodnom i odpadovom kanáli, ale aj profil vodného diela a kompy, kosili trávu okolo lavičiek na plavebných komorách. Súčasne sa rozhodli vykonať sanitárny deň aj na kompe medzi Vojkou a Kyselicou. Aktivitu Vyčistime si Európu podporili aj na východe Slovenska. Vyše 20 technicko-hospodárskych pracovníkov Správy povodia Laborca vymenilo kancelárie v Michalovciach za brehy Zemplínskej Šíravy, kde čistili jej juhozápadnú hrádzu v časti od výpustného objektu v Zalužiciach až po obec Lúčky od naplavenín, plastových fliaš a rôznych odpadkov, ktoré tam zanechali nezodpovední návštevníci. Na Laborci v okresoch Medzilaborce a Humenné akciu vyhlásila aj Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Východné Karpaty. Prečisťovanie orientujú na zber komunálneho odpadu a monitoring divokých skládok popri vodnom toku Laborec vo vlastnom katastri obcí, ktoré sa do akcie zapoja. Administratívno-hospodárski pracovníci Správy povodia Hornádu a Bodvy sa zamerali na čistenie Soľného potoka v Solivare pri Prešove, pričom im pomáhalo aj vyše 20 žiakov Cirkevnej Základnej školy sv. Gorazda z Prešova a v spolupráci so žiakmi a pedagógmi Základnej autistickej školy v Myslave pri Košiciach sa rozhodli zase vyčistiť od odpadkov Myslavský potok. Slovenskí vodohospodári sa do celoeurópskej akcie Vyčistime si Európu zapoja aj v ďalších dňoch, napríklad spolu s pracovníkmi ministerstva životného prostredia vyčistia vyše dvoch kilometrov ľavého brehu starého koryta Dunaja pod Čunovom. Ministerstvo zároveň v spolupráci s kolektívnymi organizáciami pre elektrozariadenia a ich zmluvnými partnermi zabezpečia mobilný zber elektroodpadu dňa 17. mája 2014 na území Slovenska, minimálne v každom krajskom meste na Slovensku.Partnerom MŽP SR sa v tejto iniciatíve, na základe výzvy ministra životného prostredia, stalo aj Združenie miest a obcí Slovenska.
V rámci kampane Vyčistime si Európu bude aj viacero osvetových akcií. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravilo prednášku Odpady – recyklovanie, separovanie, využitie spojenú s workshopom Učíme sa správne triediť odpad. Podujatie je práve dnes v Základnej škole M. R. Martákovej v Liptovskom Mikuláši.

Zdroj: TASR,Odbor komunikácie MŽP SR