Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovensko pred povodňou ochránili najmä priehrady a hrádze. Mimoriadne sa osvedčili aj nové projekty v Starej Ľubovni a Košiciach

Slovensko ochránili pred nedávnou povodňou na severe a východe Slovenska predovšetkým priehrady a hrádze. Vyplýva to z predbežného vyhodnotenia vodohospodárov, ktorí pokračujú v zabezpečovacích prácach. Podľa najnovších údajov len vodná nádrž Ružín dokázala zachytiť počas 24 hodín približne 6 miliónov 700 tisíc metrov kubických vody a tým podstatne zachytila povodňovú vlnu, ktorá smerovala na Košice. Od štvrtka minulého týždňa zasahovalo pri ochrane pred povodňou viac ako 600 vodohospodárov. Využili takmer 15 tisíc vriec, 200 ton piesku na zvyšovanie hrádzí a na sanáciu poškodených brehov a prístupových ciest naviezli zatiaľ takmer 2600 ton lomového kameňa. 

„Slovensko pred povodňou ochránili vodohospodárske stavby ako hrádze a priehrady, ktorými je možné povodňovú vlnu zachytiť a regulovať. Naše nové projekty sa jednoznačne oplatili a ochránili majetok ľudí v mnohonásobne vyššej hodnote,“ skonštatoval minister životného prostredia Peter Žiga.

Vodné diela Liptovská Mara a Oravská priehrada, v čase najväčšej povodňovej vlny minulý týždeň zo štvrtka na piatok, dokázali zachytiť 55 a pol milióna metrov kubických vody za 24 hodín. Ak by Slovensko nemalo priehradný systém vážskej kaskády, časť Liptova a Oravy by sa ocitla pod vodou, napríklad mesto Ružomberok. Veľká Domaša od začiatku minulého týždňa zadržala viac ako 30 miliónov kubíkov vody, pričom sa jej hladina zdvihla o 2 a trištvrte metra. V obciach Frička a Vyšný Tvarožec sa výborne osvedčili prietokové poldre, ktoré ochránili aj neďaleké mesto Bardejov.

Záplavám odolala ľavobrežná hrádza v Starej Ľubovni, ktorú vodohospodári predstavili len pred pol rokom a na rozdiel od roku 2010 voda nezaplavila do výšky jeden a pol metra domy obyvateľov Mýtnej ulice. Úspešným testom prešla aj ľavobrežná hrádza v košickej mestskej časti Džungľa, ktorú skolaudovali len pred necelým štvrťrokom. Práve na tomto mieste boli obrovské problémy s vysokou hladinou v kritickom roku 2010.

„Intenzívne pracujeme na prevencii proti povodniam, kde má Slovensko historický dlh. Vo výstavbe budeme pokračovať, aby sme pomohli ďalším ohrozeným miestam na Slovensku,“ zdôraznil šéf envirorezortu.

Rezort životného prostredia bude pokračovať v programe protipovodňovej ochrany pre Slovensko do roku 2020, ktorý predstavil minulý rok v októbri. Ide o plánované opatrenia na ochranu Slovenska pred povodňami, ktorý má zabezpečiť pred povodňami 559 kritických lokalít, najmä ochranu väčších miest. K významným plánovaným projektom patria aj projekty na ochranu väčších miest, ako je Banská Bystrica, Prešov, alebo riešenie problémovej rieky Ondava v blízkosti Trebišova. Naplánované sú opatrenia na rieke Žitava, kde boli veľké škody v roku 2010. Súčasťou opatrení je aj protipovodňová ochrana Košíc, Bardejova, Kežmarku, Levíc a ďalších.

Odbor komunikácie MŽP SR