Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Hladina Ružína klesá, nová hrádza v košickej Džungli už zabrala

Sobotné dažde a veľmi vysoké prietoky na Hornáde v maximálnej miere zadržiavala vodná nádrž Ružín. Avšak v Košiciach sa hladina Hornádu zdvihla až tak, že krízový štáb mesta, vzhľadom na vysoké stavy vody v prítokoch Hornádu, v prímestských častiach vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity. Situáciu priamo na mieste koordinoval aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a viceprimátor mesta Košice Ján Jakubov.

Ocenili prácu a nasadenie vodohospodárov pri zabezpečovacích prácach a pri manipulácii s vodnými prietokmi na Ružíne. Po sobotňajšom 97-percentnom naplnení Ružína sa jeho zásobný objem už v nedeľu podarilo znížiť na 94 percent s poklesom hladiny o 35 centimetrov. Po prehliadke Ťahanovského mosta a mestskej časti Džungľa Vojtech Ferencz i Ján Jakubov skonštatovali, že na začiatku tohto roka skolaudovaná prvá časť protipovodňovej ochrany Košíc práve v mestskej časti Džungľa už plní svoj účel, pričom je skutočne potrebné urýchlene pokračovať v stavebných prácach aj na ďalších objektoch protipovodňovej ochrany. V tejto súvislosti zdôraznili, že je naozaj nevyhnutné odstrániť aj nelegálnu stavbu pohostinského zariadenia Súdky na ľavom brehu Hornádu, bez čoho by sa nedalo pokračovať v ďalšej etape budovania protipovodňovej ochrany.
Vodohospodári na východe Slovenska monitorujú a sanujú poškodené vodné toky a hrádze. V okrese Sabinov lomovým kameňom zavážajú najviac poškodené úseky viacerých miestnych vodných tokov, ale aj poškodenú prístupovú cestu pri odbernom objekte pitnej vody Tichý potok. V okrese Kežmarok zase lomovým kameňom sanujú výmole na vodnom toku Ľubica. Na miestach, kde voda už postupne opadáva, začali zisťovať aj spôsobené škody, ktoré bude však možné celkovo vyčísliť až po zdokumentovaní všetkých poškodených vodných tokov a hrádzí po ukončení povodňových stavov.
Výdatné dažde, ktoré napáchali rozsiahle povodňové škody, však pomohli zvýšiť hladinu vodnej nádrže Domaša. Pritom ešte nedávno mali v regióne obavy z nedostatku vody pre úspešný priebeh letnej sezóny. Hladina Domaše už v sobotu o 13.00 h dosiahla magickú hranicu nadmorskej výšky 160 metrov a preto mohli vodohospodári už od nedeľného rána, v zmysle dodatku k manipulačnému poriadku, začať z tohto vodného diela vypúšťať pôvodných 4,9 metra kubických za sekundu.

Zdroj: TASR, Odbor komunikácie MŽP SR