Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Deň otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR

Poslednú májovú sobotu už tradične otvorí dvere verejnosti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Od 10. do 14. hodiny bude v hlavnej budove ministerstva na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave pripravený bohatý program pre veľkých aj malých návštevníkov. Podujatie rezort pripravil aj v znamení blížiaceho sa Svetového dňa životného prostredia.

Minister i štátny tajomník rezortu návštevníkom opäť sprístupnia svoje kancelárie. Pripravený je aj pohľad do jaskýň či národných parkov, zábavné ekologické hry, mini ZOO, envirokino či zaujímavé besedy. Záujemcovia sa dozvedia, ako predpovedať počasie a narábať s kompasom. Z bezprostrednej blízkosti si môžu pozrieť meteorologický balón či mobilné protipovodňové hradenie, ktoré ochránilo Bratislavu pred veľkou vodou. Vodohospodári predvedú „miniponorku“, ktorá dokáže skúmať objekty pod vodou namiesto potápačov. Zvedavcom sa odhalia tajomstvá ukryté vo vode a kameni. Uchádzači o finančný príspevok na ekologické projekty môžu získať cenné rady o tom, aké sú možnosti získania dotácií z Environmentálneho fondu resp. aktuálne informácie z Operačného programu Životné prostredie. Pre pedagógov a študentov je pripravené poradenstvo v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania a ukážky metodických materiálov pre školy. 

Deň otvorených dverí Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude v Bratislave v sobotu 31. mája od 10:00 do 14:00.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže