Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vynovenú budovu múzea ochrany prírody čaká zariaďovanie expozícií

Rekonštrukcia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v centre Liptovského Mikuláša pokračuje. Stavebné práce na historickej budove múzea z 18. storočia už boli ukončené. Trojročný projekt za 9,5 milióna eur skompletizuje v nasledujúcich mesiacoch inštalovanie expozícií do vynovených interiérov. Projekt je financovaný Ministerstvom životného prostredia v rámci Operačného programu Životné prostredie.

„Reprezentatívny objekt môže na vysokej úrovni prezentovať našu ochranu prírody a jaskyniarstvo. Otvárajú sa nielen obrovské možnosti na inštalovanie špičkových expozícií, ktoré prilákajú širokú verejnosť, ale aj na environmentálne vzdelávanie a osvetovú činnosť,“ skonštatoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský.

Na streche zrekonštruovanej budovy múzea pribudne aj nová dominanta mesta, panoramatická rozhľadňa. „Naším pôvodným zámerom bola len oprava chátrajúceho podkrovia, no keď nás odborníci utvrdili, že sa to nedá spraviť bez komplexnej rekonštrukcie celej budovy, tak sme sa rozhodli do nej pustiť. Už máme pripravenú projektovú dokumentáciu rozsiahlej rekonštrukcie našich expozícií, aby sme v nich mohli o rok privítať návštevníkov,“ spresnila riaditeľka SMOPaJ Dana Šubová.

„Samozrejme, bola to pre nás jedinečná výzva nájsť čo najdokonalejší súlad medzi historickou podstatou tejto budovy a potrebou jej technickej modernizácie. Teší ma, že sme mohli využiť na slovenské pomery veľmi kvalitné materiály a technológie,“ dodal spoluautor architektonického projektu Stanislav Barényi.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva je jednou z rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia SR. Zároveň je jedinečným špecializovaným múzeom, jediným svojho druhu na Slovensku. Vo svojich stálych expozíciách návštevníkom predstavuje krásu slovenskej živej i neživej prírody.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

Foto: SMOPaJ