Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodohospodári vyčistili Zemplínsku Šíravu od odpadkov, začína sa letná sezóna

Rekreanti a návštevníci Zemplínskej Šíravy sa môžu tešiť na dostatok vody v nádrži. Navyše, kvalita vody vo východoslovenskom mori je po kvalitatívnej stránke úplne vyhovujúca. Zásluhu na tom majú vodohospodári z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku. Po prívalových dažďoch v polovici mája vyzbierali z vodnej plochy Zemplínskej Šíravy a jej brehov stovky vriec s odpadom a odviezli za desiatky plných tatroviek odpadu. Vodnú nádrž tak dôkladne pripravili na letnú turistickú sezónu. Tú otvoria vodohospodári z michalovskej Správy povodia Laborca dnes na brehoch Šíravy pri aquaparku v obci Kaluža.

Práce na vyčistení Zemplínskej šíravy od odpadkov začali vodohospodári už 7.mája, ešte pred povodňovými prívalovými dažďami. V rámci akcie podporovanej Ministerstvom životného prostredia – Vyčistime si Európu vyzbierali zhruba 50 vriec rôzneho komunálneho odpadu. Po výdatných dažďoch 12. až 15. mája, keď rieka Laborec priplavila obrovské množstvo odpadu z rôznych častí povodia Laborca a jeho prítokov, sa začalo ďalšie čistenie Zemplínskej Šíravy. Napriek tomu, že Správa povodia Laborca nebola pôvodcom odpadu, pustila sa do jeho zberu nielen na vodnej ploche, ale aj na priľahlých plážach. Nešlo o povinnosť, ale o ústretový krok voči tamojším obyvateľom a návštevníkom Šíravy. Vodohospodári vyzbierali 50 vriec plastov a za 40 nákladných áut biologického odpadu, predovšetkým polámaných konárov a kusov dreva.

O niekoľko dní Laborec zaplavil pláže Šíravy ďalšími tonami odpadu. Opäť nasledovala brigáda michalovských vodohospodárskych robotníkov. Pomáhali im aj technicko-hospodárski pracovníci, pričom na skládkach pribudlo za ďalších vyše 30 tatroviek biologického odpadu a za 7 traktorových vlečiek ostatného komunálneho odpadu, vrátane plastových obalov, plechoviek a fliaš.

Vodohospodári vhodnou manipuláciou na rozdeľovacom objekte v Petrovciach nad Laborcom ako aj na výpustoch zo Zemplínskej Šíravy však aj napriek suchej jari a absolútnemu deficitu snehových zásob zabezpečili v tejto vodnej nádrži na tohtoročnú letnú sezónu dostatok vody. Šírava je naplnená na vyše 85 percent.

Odbor komunikácie MŽP SR, SVP