Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodné dielo Dobšiná už 60 rokov plní svoju hospodársku a rekreačnú funkciu

Výstavbu vodných diel Palcmanská Maša, Vlčia Dolina a Dobšiná približuje výstava s názvom 60. výročie vzniku sústavy vodných diel Dobšiná. Výstavu dnes predpoludním v átriu Ministerstva životného prostredia SR otvoril generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Výstavba je zdokumentovaná dobovými i súčasnými fotografiami. Na paneloch nechýbajú mapy, grafy, tabuľky ani dokumenty z vtedajšej tlače.

Sústava vodných diel Palcmanská Maša – Vlčia Dolina – Dobšiná obsahuje šesť stavieb na riekach Hnilec a Slaná na juhovýchodnom okraji Slovenského raja. Podľa generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Supeka sústava má osobité postavenie medzi slovenskými priehradami a patrí medzi najvýznamnejšie slovenské stavby po 2. svetovej vojne. Jej prioritou bola výroba elektrickej energie aj protipovodňová ochrana.

V blízkosti vodného diela sú kaštieľ Betliar a iné kultúrne pamiatky, jaskyne Dobšinská ľadová, Krásnohorská a Stratená. "Priehrada plní aj rekreačnú funkciu. Keďže je to vo vyšších polohách, voda je väčšinou chladná a nie príliš vhodná na kúpanie. Sú tam však dobré možnosti rybolovu, turistiky a cykloturistiky," povedal Marián Supek.

Sústava bola prvou stavbou v novodobej histórii vodného staviteľstva, ktorá využívala prevod prietokov medzi dvoma povodiami. Začali ju stavať v roku 1948 a dokončili v roku 1954. Vyrovnávacia vodná nádrž pod Dobšinou je zapísaná v svetovom zozname priehrad ICOLD, pretože má svetové prvenstvo v použití syntetickej fólie ako tesniaceho prvku v priehradnom staviteľstve. Priehrada je vysoká 9,5 metra a dlhá vyše 200 metrov. "Napriek pomerne dávnej výstavbe betón priehrady nemá poruchy, iba jeho vizuálny dojem na povrchu je trochu chátrajúci. Priehrada ako všetky vodné diela podlieha prísnemu bezpečnostnému dohľadu a vykonávajú sa aj tzv. povodňové prehliadky," dodal šéf vodohospodárov.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR